fbpx

Geen Raad van Mede-Eigendom x?

Word je eigen syndicus

531 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

14 appartementen, waarvan 10 bewoners ouder dan 75 jaar.

Geen ¾ stemmen voor het oprichten van een  Raad van Mede-Eigendom ( niemand heeft interesse gezien de leeftijd) en minder dan 20 kavels.

Gevolg:

Nieuwe externe syndicus sinds feb 2016 krijgt “carte blanche” en dit ondanks vele tekortkomingen:

  • Sommige afspraken syndicusovereenkomst worden nog steeds niet nagekomen.
  • Agendapunten AV van vorig jaar worden herhaald, maar nog niet uitgevoerd.
  • De plannen voor een dringende renovatie zitten al 2 jaar in de schuif bij de architect. De aangeduide aannemer ontdekt steeds nieuwe anomalieën tussen opnieuw gemaakte plannen en het gebouw en kan zijn exacte prijs niet meedelen.
  • Geen mededinging van andere aannemers ondanks een geschatte renovatie van +/- 50.000 €.

Ik heb getracht om de bewoners hierover per mail in te lichten, doch ik krijg 3 antwoorden van de bewoners die het volste vertrouwen behouden in de syndicus en de anderen reageren niet

Welke middelen heb ik nog ter beschikking om de syndicus te bewegen zijn taken naar behoren te laten uitvoeren?

Bedankt voor uw reacties

Geachte

 

Welke communicatie voerder u al met de syndicus ? En hoe ?

 

Astrid CLABOTS

CLABOTS

 

Dag mevrouw,

Nieuwe syndicus sinds feb 2017 iplv 2016

Tijdens de vorige AV 2019 werden mijn volgende punten besproken:
– Reglement van Inwendige Orde: syndicus zal het nodige doen –> nog niet uitgevoerd.
– Verduidelijking verzekeringen: vrijwilligers, rechtsbijstand en verzekering BA afgesloten
door VME –> nog niet opgelost.
– Schouwproblematiek + condenserende gasketels: akkoord gemaakt met alle bewoners –>
nazicht schouwen nog niet uitgevoerd.
– Vanaf volgende AV : agendapunt “overzicht uitgevoerde werken “ systematisch opgenomen
in agenda.
– De meeste tijd werd besteed aan een uiteenzetting door de architect over de dringende
renovatie: Syndicus had mij de plannen en beschrijving op voorhand doorgestuurd.

Mijn contact met de syndicus is ok, maar die man krijgt “carte blanche” van de andere bewoners en doet dus zijn zin.

Hieronder een gedeelte uit mail van bewoner die ik op 29 aug 2019 (5 maanden na de AV) mocht ontvangen in verband met bovenstaande agendapunten:

Wij kijken reikhalzend uit, samen met alle andere bewoners, naar de dag dat dit probleem een oplossing krijgt tot tevredenheid van iedereen en een oplossing aan een aanvaardbare prijs, tevens met de minste ongemak voor iedereen.
Ondertussen behouden we het volle vertrouwen in de syndicus. De communicatie kan vlotter en frequenter, dat vinden we ook.

Ik ben de enige bewoner die alle problemen ter harte neem en die er veel tijd aan besteed om inzicht te krijgen in de agendapunten opdat het gebouw in orde zou zijn, maar ik vertegen-woordig maar 6% van het gebouw.

Volgende zin heb ik op een andere site teruggevonden en is ook bij ons van toepassing:
De meerderheid van de ME kent weinig of niets van de Wet en de basisakte en mengen zich niet in de debatten, zolang ze maar met rust gelaten worden en het hun geen geld gaat kosten!

Ik kom goed overeen met alle bewoners, doch we zien mekaar slechts éénmaal samen tijdens de jaarlijkse AV.

Wat is de rol van de CvR in uw VME?

 

Goedenavond,

De CVR is een eigenaar-verhuurder die ik slechts tijdens de jaarlijkse AV zie. Hij verklaart op dat ogenblik dat hij de nodige controles heeft uitgevoerd en dat alles ok is.

In de syndicusovereenkomst staat onder “Periodieke controle door de CVR” vermeld:

Tussen partijen wordt overeengekomen dat de CVR via elektronisch bankieren consultatievolmacht krijgt op de rekeningen van de VME en dat op diens vraag via elektronische weg driemaandelijks de onkostenlijsten bezorgd worden, samen met de gewenste inlichtingen over openstaande leveranciers en klanten. Indien gewenst beschikbaar voor alle eigenaars via publicatie op de website. Dit houdt niet in dat de boekhouding per kwartaal afgesloten wordt, maar wel controle over de courante betaling van leveranciers en controle op de opvolging van openstaande eigenaars. Openstaande klanten(eigenaars) worden maandelijks opgevolgd. De precieze modaliteiten worden besproken tussen CVR en syndicus.

Ik heb tijdens de vorige AV aan de syndicus gevraagd om deze inlichtingen via de website te mogen consulteren, maar volgens de syndicus was dit onmogelijk. Geen van de overige eigenaars heeft hierop gereageerd.

Ik vermoed dat de CVR deze gegevens zelfs niet opvraagt. De overige eigenaar-bewoners hebben totaal geen interesse.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This