fbpx

EEN JURIDISCH ADVIES OVER EEN AGENDAPUNT MOET VOORAF TER INZAGE WORDEN GESTELD via AGENDA;

Word je eigen syndicus

43 keren bekekenAlgemene VergaderingA.V

Een agendapunt over correcties aan het RIO, dat vorig jaar aan hoge snelheid werd goedgekeurd, werd weggestemd, nadat de syndicus plots ( blijkbaar selectief ) begon te citeren uit een juridisch advies. Mijn opmerking dat dit advies verplicht moest vermeld worden in de agenda en dat het ter inzage moest zijn om tot een geldige beslissing te komen, werd weggelachen. Hij gaf zijn verdediging niet uit handen (sic). Na de VIERDE dreigmail heb ik 5 weken na de AV het advies van 5 pagina\’s per mail ontvangen. Het advies is van weliswaar van een advocaat, maar bevat weinig harde argumenten.

In plaats van onnozel kosten te doen voor nietigverklaring door de rechtbank, zou ik het agendapunt opnieuw willen indienen, ditmaal met het bewuste advies in bijlage. Kan de syndicus dit weigeren ?

Vraag beantwoord

De syndicus begaat een grote fout door het achterhouden van essentiële informatie ( het advies ! ) en de weigering het ingewonnen advies ter inzage te geven. Normaliter had de voorzitter dit punt moeten opschorten omdat een geldige beslissing onmogelijk was geworden. Door misleidend te interpreten/citeren concludeerde hij dat het RIO ” juridisch gezien ” niet moest aangepast worden. Hij werd hierin gevolgd

Het ter beschikking zijn van het advies is een nieuw feit op grond waarvan het punt opnieuw kan ingediend worden, zodat gerechtskosten vermeden kunnen worden.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 6 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This