fbpx

EEN JURIDISCH ADVIES OVER EEN AGENDAPUNT MOET VOORAF TER INZAGE WORDEN GESTELD via AGENDA;

Word je eigen syndicus

44 keren bekekenAlgemene VergaderingA.V

Een agendapunt over correcties aan het RIO, dat vorig jaar aan hoge snelheid werd goedgekeurd, werd weggestemd, nadat de syndicus plots ( blijkbaar selectief ) begon te citeren uit een juridisch advies. Mijn opmerking dat dit advies verplicht moest vermeld worden in de agenda en dat het ter inzage moest zijn om tot een geldige beslissing te komen, werd weggelachen. Hij gaf zijn verdediging niet uit handen (sic). Na de VIERDE dreigmail heb ik 5 weken na de AV het advies van 5 pagina\’s per mail ontvangen. Het advies is van weliswaar van een advocaat, maar bevat weinig harde argumenten.

In plaats van onnozel kosten te doen voor nietigverklaring door de rechtbank, zou ik het agendapunt opnieuw willen indienen, ditmaal met het bewuste advies in bijlage. Kan de syndicus dit weigeren ?

Vraag beantwoord

https://blog.smartsyndic.be/qa/kan-een-agenda-punt-c-q-vraag-tot-technische-aanpassing-door-een-eigenaar-dat-was-unaniem-weg-gestemd-op-een-vorige-av-nu-onveranderd-op-de-dagorde-worden-gezet-van-de-volgende-av/page/4/

Met de nieuwe wetgeving echter is het zo dat de syndicus verplicht is elk punt dat een mede-eigenaar geldig voorstelt op de agenda te plaatsen.”

Dien het agendapunt opnieuw in, eis dat het ongewijzid wordt opgenomen als agendapunt en vraag dat erover gestemd wordt.

Vraag beantwoord

Herlees uw basisakte en RIO.

Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?

B.W. Art. 577-6 § 4

 

(Voorzorgsmaatregel: aangetekend versturen, kopie aan RvME, CvR en andere mede-eigenaars).

Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.

Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).

Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.

Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.

Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :

Dan :

B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)

B.W. Art. 577-9 § 4

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.

Vraag beantwoord

https://www.mijntipsenadvies.be/2016-09/als-mede-eigenaar-iets-op-de-agenda-laten-zetten-VLTAVGAR_EU21020601  (betaalmuur)

Daarin:

“Wat is precies de sanctie? Negeert u als syndicus de punten die op de agenda moesten komen, dan kan de vrederechter op verzoek van de benadeelde mede-eigenaar naar omstandigheden één of alle op de algemene vergadering genomen besluiten vernietigen.”

Vraag beantwoord

De syndicus begaat een grote fout door het achterhouden van essentiële informatie ( het advies ! ) en de weigering het ingewonnen advies ter inzage te geven. Normaliter had de voorzitter dit punt moeten opschorten omdat een geldige beslissing onmogelijk was geworden. Door misleidend te interpreten/citeren concludeerde hij dat het RIO ” juridisch gezien ” niet moest aangepast worden. Hij werd hierin gevolgd

Het ter beschikking zijn van het advies is een nieuw feit op grond waarvan het punt opnieuw kan ingediend worden, zodat gerechtskosten vermeden kunnen worden.

Vraag beantwoord

Filip 21 , u hebt overschot van gelijk maar…..Voorzitter had inderdaad…en de RVM had ook beter…..en de syndicus hoort de “spelregels” te volgen….

Een syndicus die de “spelregels” respecteert en volgt is Goud waard !!

Mijn opmerking dat dit advies verplicht moest vermeld worden in de agenda en dat het ter inzage moest zijn om tot een geldige beslissing te komen, werd weggelachen.

Vraag voortaan uw bezwaar mee op te nemen in de notulen/proces verbaal van de AV. (bewijs)

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This