Copy van het contract met de syndic / opvolging en verantwoordelijkheid over andere contracten

Word je eigen syndicus

Een aantal mede-eigenaars kregen via de individuele afrekening een aanrekening van kosten voor bijkomende betalende prestaties van de syndic . Daarnaast is er onduidelijkheid over de periode van vooropzeg en een al dan niet automatische verlenging van het contract met de syndic . Om de juistheid van de kosten te kunnen controleren en om de vragen ivm de opzeg te kunnen beantwoorden werd aan de raad van mede-eigenaars de vraag gesteld om een copy te bekomen van het contract met de syndicus.

We kregen het volgend antwoord : De raad van mede-eigendomraad houdt zich bezig met zaken als het beheer van het contract met de syndicus, energiebeheer, tuinonderhoud enzovoort… Het heeft dus geen zin om de contractdocumenten te verspreiden.

Vragen :

Hebben we recht op een copy van het contract ? (zonder hiervoor zelf  to op het bureel van de syndic te moeten gaan ….) .

Ik meen dat het niet de taak is van de raad van mede-eigenaars om taken die tot de verantwoordelijkheid horen van de syndicus over te nemen . Wat ik wil zeggen is dat de syndicus de eindverantwoordelijkheid heeft over het beheer van de contracten en er voor te zorgen dat vernieuwing, opzeg en dergelijke tijdig op de AV dienen te worden geplaatst . Is ook de syndic niet verantwoordelijk voor het zoeken naar de beste, lees voordeligste contracten, en dit niet de taak is van de raad van mede-eigenaars maar zij er enkel moeten op zien dat dit gebeurd en hooguit de syndicus hierbij assisteren ? .

Een onderhoudscontract voor tuinonderhoud werd automatisch verlengd op basis van de clausule in het contract , zonder dat dit op de agenda van de AV heeft gestaan . Dit ondanks eerdere klachten over deze dienstverlening . Hierdoor zitten we nog 2 jaar vast aan hetzelfde contract . Een opzeg kost volgens het contract 6 maand verbrekingsvergoeding . Wie is hiervoor verantwoordelijk . Een opzeg kan afgedwongen worden via de AV maar wie moet de verbrekingsvergoeding betalen ?

massgrim Selected answer as best februari 27, 2024

Een aantal mede-eigenaars kregen via de individuele afrekening een aanrekening van kosten voor bijkomende betalende prestaties van de syndic .

Dit kan maar dan op verzoek van die mede-eigenaar die beroep doet op de syndicus om “iets” voor deze te doen.

Daarnaast is er onduidelijkheid over de periode van vooropzeg en een al dan niet automatische verlenging van het contract met de syndic .

Automatische verlenging van de syndicus kan niet, zo deze bepaling in het syndicuscontract staat is deze bepaling “nietig”. Syndicuscontract kan enkel verlengd worden mits toestemming van de AV.

Om de juistheid van de kosten te kunnen controleren en om de vragen ivm de opzeg te kunnen beantwoorden werd aan de raad van mede-eigenaars de vraag gesteld om een copy te bekomen van het contract met de syndicus.

Stel die vraag aan de juiste persoon , de syndicus , deze sluit een contract met de VME en niet met de raad.

We kregen het volgend antwoord : De raad van mede-eigendomraad houdt zich bezig met zaken als het beheer van het contract met de syndicus, energiebeheer, tuinonderhoud enzovoort… Het heeft dus geen zin om de contractdocumenten te verspreiden.

De kerntaak van de raad is “toezicht houden op de syndicus” dat deze het beheer conform de statuten en de wet doet. De raad van beheer bestaat niet meer  , het is de algemene vergadering die het beheer bepaalt en de syndicus voert uit wat de AV beslist. Contracten ect…..zijn een zaak voor de AV en niet specifiek voor de raad.

Hebben we recht op een copy van het contract ? (zonder hiervoor zelf  to op het bureel van de syndic te moeten gaan ….) .

Uiteraard hebt u recht op een copy van het contract dat de syndicus afgesloten heeft met de VME , waar u lid van bent.

Ik meen dat het niet de taak is van de raad van mede-eigenaars om taken die tot de verantwoordelijkheid horen van de syndicus over te nemen .

Inderdaad zo is het , de syndicus kan zijn beheer , zelfs niet gedeeltelijk of tijdelijk overdragen aan iemand anders , behoudens goedkeuring van de AV.

Wat ik wil zeggen is dat de syndicus de eindverantwoordelijkheid heeft over het beheer van de contracten en er voor te zorgen dat vernieuwing, opzeg en dergelijke tijdig op de AV dienen te worden geplaatst .

Syndicus is als enige “aansprakelijk” voor het beheer , de “verantwoordelijke” is en blijft de VME/AV.

Is ook de syndic niet verantwoordelijk voor het zoeken naar de beste, lees voordeligste contracten,

Neen , de syndicus moet dit niet….het is de AV die uiteindelijk beslist met wie men een contract afsluit en de voorwaarden die daaraan gekoppeld zijn.

en dit niet de taak is van de raad van mede-eigenaars maar zij er enkel moeten op zien dat dit gebeurd en hooguit de syndicus hierbij assisteren ? 

ook de raad heeft hierin geen enkele autonome beslissingsbevoegdheid , deze exclusieve bevoegdheid is exclusief voorbehouden aan de AV , het is de AV die beslist en het staat elke eigenaar vrij , offertes in te dienen mbt. eventuele contracten/dienstverlening. De raad kan eventueel wel een mandaat krijgen om bepaalde handelingen te doen MAAR de “krijtlijnen” zijn dan reeds goedgekeurd door de AV.

Een onderhoudscontract voor tuinonderhoud werd automatisch verlengd op basis van de clausule in het contract , zonder dat dit op de agenda van de AV heeft gestaan . Dit ondanks eerdere klachten over deze dienstverlening . Hierdoor zitten we nog 2 jaar vast aan hetzelfde contract . Een opzeg kost volgens het contract 6 maand verbrekingsvergoeding . Wie is hiervoor verantwoordelijk . Een opzeg kan afgedwongen worden via de AV maar wie moet de verbrekingsvergoeding betalen ?

Als de VME/AV een contract afsluit en goedkeurt……tja…dan moet men toch weten welke verbintenis men aangaat ! Zoals reeds gezegd de AV moet met kennis van zaken handelen , kan info vragen of zich laten bijstaan ect….de VME/AV is verantwoordelijk voor het reilen en zeilen…ook voor de contracten die men aangaat.

massgrim Selected answer as best februari 27, 2024

Een vrederechter in een vonnis zegt het duidelijk :

“Een algemene vergadering betreft een soeverein orgaan. Zij wordt aangestuurd door mede-eigenaars die met kennis van zaken betrokken worden in het beslissingsproces. Zij horen zich vooraf duidelijk en voldoende te informeren over de ernst en de toedracht van gedane voorstellen en beslissingen. Zij kunnen zich bijtijds laten adviseren door een deskundige van hun keuze dan wel zich informeren bij een proffessionele syndicus die als specialist inzake het beheer van mede-eigendommen aandient.”Niemand kan een rechtmatig belang of rechten vorderen voortvloeiende uit zijn eigen onachtzaamheid of onbetamelijkheid (nemo auditur turpitudinem allegans; ex turpi causa acto non oritur).

lebragard Vraag beantwoord februari 26, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This