fbpx

Controle uitgevoerd door Commissaris van de Rekeningen

Word je eigen syndicus

185 keren bekekenCommissaris van de Rekeningen

Tijdens de voorbije AV, heeft de Commissaris van de Rekeningen geen verslag uitgebracht over de uitgevoerde controle. De voorzitter van de vergadering heeft geen kwijting gevraagd voor de Commissaris. Op basis van de proef- en saldibalans die ik heb opgevraagd bij de Syndicus, blijkt dat er fouten zitten in de boekhouding en dat het minimum genormaliseerd rekenstelsel niet wordt gerespecteerd. Kan ik als mede-eigenaar een schriftelijk verslag van de uitgevoerde controles opvragen aan de Commissaris van de Rekeningen om na te gaan welke controles deze heeft uitgevoerd om zich ervan te gewissen dat de boekhouding voorgelegd door de Syndicus aan de AV correct is?

Vraag beantwoord

# dilbecchabis

Realistisch blijven aub.

De AV heeft immers de autonome bevoegdheid om beslissingen te nemen en indien men de wet respecteert , dan is die beslissing wat ze is en uitvoerbaar. (dat is de wet en heeft niks te maken met de zon of met andere belachelijke voorstellen, agendapunten die uiteraard de goedkeuring van de AV nooit zal krijgen….)

De wetgever zegt :
Art. 577-8/2.

De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris inzake de rekeningen of een college inzake commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van interne orde worden bepaald.
De wetgever voorziet uitdrukkelijk dat de bevoegdheden en verplichtingen mbt.de commissaris , wordt bepaalt door de VME via de algemene vergadering…en ingeschreven wordt in het reglement van interne orde of leest u iets anders….

Noch de syndicus noch een mede-eigenaar noch dilbecchabis bepaalt wat de bevoegdheden zijn van een commissaris van de rekeningen , wel de algemene vergadering.

Posted new comment

de tekst volledig :
De commissaris van de rekeningen kan zoals alle mede-eigenaars alle boekhoudkundige stukken inkijken, maar heeft wettelijk niet echt de bevoegdheid om meer te zien dan de anderen. Hij kan echter wel andere documenten bekijken, zoals de uittreksels van de zichtrekening op basis van een beslissing van de algemene vergadering.
maw. de AV bepaalt de bevoegdheden van de commissaris van de rekeningen.

You are viewing 1 out of 13 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This