collectieve verwarming wordt uitgezet tussen 23u30 en 4u30

Word je eigen syndicus

496 keren bekekenAlgemene Vergadering

In ons appartementsgebouw wordt sinds een tijdje de collectieve verwarming uitgezet tussen 23u30 en 4u30. De individuele appartementen hebben op elke radiator een elektronische caloriemeter die het verbruik doorstuurt naar Ista. Elke bewoner kan zelf desgewenst zijn individuele radiators dichtdraaien om alzo kosten te besparen. De vraag is nu of de syndicus of Raad v B of de VME bevoegd zij tot dergelijke maatregel (nl. uitzetten verwarming) ? Te meer omdat het hier gaat over een inperking van het recht van de  uitoefening van het normale gebruiksgenot door elke individuele bewoner van zijn woning. Mijn inziens gaat het hier ook over een item (een essentieel recht van een bewoner) waarover niet door anderen kan beslist worden. (ook andere argumenten : bewoner beslist zelf wel wanneer het bedtijd is , ene bewoner is de andere niet (werktijden) , bezoek moet om 23u30 vertrekken omdat ze anders maar in de koude zitten , eventuele huurder knapt af (wegens comfort gebrek aan de woning) , waarom staan er dan toch radiatoren in de slaapkamers , eventueel gevaar van bijverwarmingstoestelletjes , beperkte besparing in verhouding tot gebruiksongemak ,  mogelijkheid van bewoners om zelf hun radiator dicht te draaien indien ze willen besparen , . . .  ).

Ik heb zelf al wat zitten zoeken , maar geen concreet antwoord gevonden. Liefst indien mogelijk antwoord met verwijzing naar rechtspraak , rechtsleer , of wetgeving.

Dank bij voorbaat !

Gbwgly Vraag beantwoord januari 19, 2024

kreageerde eveneens reeds op deze blog,

Enerzijds wetenschappelijk bewezen grotere dag/nacht temperatuur val dan 7 ° +empirisch bij ervaring vastgesteld ( niet verantwoord wegens smorgens uit een te diep dal dienen terug op te trekken, anderzijds discutabel juridisch: eenieder betaald vaste fix , aangevuld met intensiteit calorie fractie

RPR Vraag beantwoord januari 19, 2024

14h39 betaling van deze vaste bijdrage verschaft rechten, beperkingen zijn een verlies verlies situatie, vrijheid een win win situatie, vaste fix +ongeacht individueel verbruik ( + variabele + naargelang verbruik)  is democratisch onderbouwd principe tot ieders tevredenheid, wat zak de vme dien indien een bewoner met medische attest ,…29 a 26 ° permanent wenst aub, dit doet geen afbreuk aan anderen dewelke met 16 a 18 graden genoegen nemen, 14h40, 17/1/2024

RPR Vraag beantwoord januari 19, 2024

Een volledig uit “gap” blok van dan nog 5h tijdsschema zonder overleg voorafgaand op legitieme AV is inwetig en makkelijk zelfs door 1 individueel benadeelde in vraag te stellen,…!?

DDaar nog in Reglement interne orde, nog op AV onderbouwd onwettig, verzoek een agendapunt met herevaluatie alle parameters gehanteerd momenteel : verhouding fix/variabel, quotiteiten , en vraag diverse mogelijke scenario’s en simulaties +prognoses, fircastung naar de toekomst toe gebaseerd op het cijfermateriaal uur het verleden om tot een gedragen legitieme beslissing te komen eventueel via BAV : kan vlotter dan jaarlijkse AV en reeds vanaf 20 % quotiteiten, 14h59, 17/1/2024

RPR Vraag beantwoord januari 19, 2024

RvME en/of Beheerder Syndici eigengereid optreden tot tijdklok gap blokkering schift van 5h is vragen om (juridische praktische) onbehagen en problemen, dit dient door Rio reglement interne orde, AV en Eigenaar onderbouwd,liefst door bewuste keuze uit deftige uitleg met cijfers en ervaringen eventueel in andere buildings, zomaar betaalde verworven rechten intrekken of zelfs beperken en aan banden leggen hoort niet in een democratisch beschaafde samenleving met rechten en plichten uiteraard, 13h55, 17/1/2024

RPR Vraag beantwoord januari 19, 2024

“Bijverwarmingsinfrastructuur” meestal privaat electrisch, al of niet met accumulatie functie op stille uren zijn goede tijdelijke+wel dure!) noodoplossingen voor onverwachte collectieve technische problemen weekend nacht ,..met collectief, is uitzondering niet de norm,…!14h58,17/1/2024

RPR Vraag beantwoord januari 19, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This