fbpx

Betalen voor diensten.

Word je eigen syndicus

1.41K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

>Als de syndicus aan een vertegenwoordiger van de VME vraagt om handelingen( vb opnemen meterstanden) uit te voeren wie moet hem dan vergoeden AUB? is dit de syndicus of dit is de gemeenschap van mede eigenaars

Dank U

Vraag beantwoord

Als de syndicus aan een vertegenwoordiger van de VME vraagt om handelingen( vb opnemen meterstanden) uit te voeren wie moet hem dan vergoeden AUB? is dit de syndicus of dit is de gemeenschap van mede eigenaars

Syndicuscontract bepaalt wat wel en niet vergoed wordt conform de wettelijke bepaling 577-8 §1

“De bepalingen die de verhouding regelen tussen de syndicus en de vereniging van mede-eigenaars en de daaraan gekoppelde vergoeding, staan in een schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst omvat met name de lijst van de forfaitaire prestaties en de lijst van de aanvullende prestaties en de daaraan verbonden vergoedingen. Een niet-vermelde prestatie kan geen aanleiding geven tot vergoeding, behoudens beslissing van de algemene vergadering.”

Is de prestatie bv. “vergoeding opnemen meterstanden” , niet opgenomen in het syndicuscontract , wel dan is geen vergoeding verschuldigd aan/voor de VME.

Het delegeren van opdrachten door de syndicus kan niet zonder toestemming van de AV , de syndicus is als enige verantwoordelijk voor het beheer. 577-8 §5

De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.

Maar ook , zoals dilbecchabis , aangeeft  “Uiteindelijk komen alle kosten, sommige via omwegen, ten laste van de consument. (Hier de mede-eigenaar ).

Raad van mede-eigendom en rekening commissaris houden uiteraard toezicht op het “beheer” !

(rebruceren ?)

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This