Beperkte toegang voor externe eigenaar parkeerplaats in appartement?

Word je eigen syndicus

1.17K keren bekekenStatutentoegang

Beste

In ons appartementsgebouw zijn enkele ondergrondse parkingplaatsen verkocht aan externe eigenaars. Kunnen de mede-eigenaars hen de toegang via de appartementsblok weigeren en hen alleen toegang verlenen via de garagepoort, hetgeen praktisch geen probleem vormt?

Goovaerts Sonja

lebragard Vraag beantwoord november 21, 2023

Inderdaad Rika en daarom geef ik graag nog volgende toelichting aanvullend bij mijn vorige antwoorden :

De algemene vergadering is bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn, en op de gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars.

Zij is  ondermeer bevoegd om alle beslissingen te treffen die betrekking hebben op het gebruik en het genot van de gemeenschappelijke delen. Betreffende de gemeenschappelijke delen in een appartementsgebouw wordt aanvaard dat een conventionele of statutaire bepaling regeling inzake het gebruik van gemeenschappelijke delen een strengere opvatting mag hanteren ……cfr.R. Timmermans ? V. Sagaert ….

Iedere mede-eigenaar heeft met betrekking tot het privatief waarvan hij eigenaar is ‘een exclusief en onverdeeld eigendomsrecht’. Maar men moet weten dat het eigendomsrecht niet absoluut is en dat in het merendeel van de reglementen van mede-eigendom belemmeringen dan wel bijkomende voorwaarden kunnen opgenomen worden met het oog op goede werking van VME.

Dit blijkt ook uit het NIEUW art.3.50 “Eigendomsrecht” .

Dit nieuw art.3.50 vervangt het vorige art.544 oud BW., welk weergaf dat het eigendomsrecht “absoluut” en “op de meest volstrekte wijze” toepassing kreeg.

In het NBW 3.50 vindt men deze beschrijving niet terug. Wel bepaalt art.3.50 nu “Het eigendomsrecht verleent aan de eigenaar rechtstreeks het recht om het voorwerp ervan te gebruiken, hiervan het genot te hebben en erover te beschikken. De eigenaar heeft de volheid van bevoegdheden, behoudens de beperkingen die door wetten, verordeningen of door de rechten van derden worden opgelegd.

 

Het valt op dat de woorden “op de meest volstrekte wijze” werd geschrapt en vervangen werd door de woorden “volheid van bevoegdheden”. Het artikel 544 oud BW verabsolueerde de exclusie die uitgaat van het eigendomsrecht.

Door de nieuwe bewoording “volheid van bevoegdheden” wordt de exclusiviteit van het eigendomsrecht gerelativeerd. De wetgever heeft ingespeeld op de evolutie dat het eigendomsrecht door de decennia heen heeft doorgemaakt.

Besluit de AV kan strengere bepalingen opleggen aan de mede-eigenaars  mbt. het gebruik en genot van de gemeenschappelijke delen maw. mede eigenaars met enkel een garage = toegang via de garagepoort en niet via de voordeur/inkom wel via de achterdeur/garagepoort.

Het spreekt voor zich dat dergelijke AV beslissing goed gemotiveerd wordt opgenomen in het RIO en/of reglement van mede-eigendom.

lebragard Vraag beantwoord november 21, 2023
You are viewing 1 out of 14 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This