agendapunten en RME-leden

Word je eigen syndicus

346 keren bekekenAlgemene Vergadering

Moet men bij meedeling agendapunten de offertes die gestemd moeten worden dan niet meedelen + moet men ook niet op dit moment meedelen wie de kandidaten van de RME zijn en kandidaten als commissaris?

lebragard Vraag beantwoord november 18, 2022

rekencommissaris =

  Art. 3.91. Commissaris van de rekeningen (art.577-8/2 BW)


De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen of een college van commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van interne orde worden bepaald.

de raad =

Art. 3.90. Raad van mede-eigendom (577-8§1)

  § 3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

offertes =

bespreken en beslissing door de AV.

Samengevat = agendapunten bepalen wat er kan besproken worden en wat beslist , zo zijn de agendapunten , raad en CvR standaard …..

wet mede eigendom =

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Vraag beantwoord november 18, 2022

Dit weet ik allemaal maar de vraag is of ze niet de namen van de kandidaten van RME en offertes vóóraf aan de AV moeten kenbaar maken?

Er zijn heel wat offertes te stemmen: dat kan je zo toch niet allemaal op je schoot op de AV snel, snel gaan bekijken. Mensen moeten toch thuis eens op internet en zo dit kunnen bekijken voor welke offerte ze zullen stemmen, niet?

RM Vraag beantwoord november 18, 2022

klopt vandaar dat bij de uitnodiging van de AV , de wijze waarop men de toelichting en eventuele documenten aangaande de agendapunten kan raadplegen , op het kantoor , via internet …..

aert.3.87

§ 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.
De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

maw. men kan zich vooraf informeren en het nodige doen zodat men met kennis van zaken kan deelnemen aan de AV en een beslissing kan nemen.

lebragard Vraag beantwoord november 18, 2022
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link