agendapunten en RME-leden

Word je eigen syndicus

335 keren bekekenAlgemene Vergadering

Moet men bij meedeling agendapunten de offertes die gestemd moeten worden dan niet meedelen + moet men ook niet op dit moment meedelen wie de kandidaten van de RME zijn en kandidaten als commissaris?

lebragard Vraag beantwoord november 18, 2022

rekencommissaris =

  Art. 3.91. Commissaris van de rekeningen (art.577-8/2 BW)


De algemene vergadering wijst jaarlijks een commissaris van de rekeningen of een college van commissarissen van de rekeningen aan, die al dan niet mede-eigenaar zijn, en die de rekeningen van de vereniging van mede-eigenaars controleren, wier bevoegdheden en verplichtingen bij het reglement van interne orde worden bepaald.

de raad =

Art. 3.90. Raad van mede-eigendom (577-8§1)

  § 3. De algemene vergadering beslist bij volstrekte meerderheid over de benoeming van de leden van de raad van mede-eigendom, zulks voor elk lid afzonderlijk. Het mandaat van de leden van de raad van mede-eigendom loopt tot de volgende gewone algemene vergadering en is hernieuwbaar.

offertes =

bespreken en beslissing door de AV.

Samengevat = agendapunten bepalen wat er kan besproken worden en wat beslist , zo zijn de agendapunten , raad en CvR standaard …..

wet mede eigendom =

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Vraag beantwoord november 18, 2022
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link