fbpx

Aanvraag offertes nieuwe syndicus

Word je eigen syndicus

102 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Beste,

Ik ben enig lid van de RVM. De syndicus zijn contract loopt ten einde op 31.12.2020. Reeds verschillende maanden contacteert hij mij dat ik een nieuwe syndicus moet zoeken of offertes opvragen. Enkel tegen mij zegt hij dat hij gaat stoppen einde contract.
De A.V wordt alsmaar uitgesteld, deels door de corona waarschijnlijk.
Tot op heden nog geen oproeping gehad voor de AV.
Moet de syndicus dit niet vermelden op de Oproepingsbrief van de AV, zodat elke eigenaar offertes kan binnenbrengen. Of ben ik daar aLleen verantwoordelijk voor.
Alvast bedankt

Vraag beantwoord

Welke bepaling(en) is er opgenomen in het syndicuscontract mbt. de opzeg ?

Raad van mede-eigendom = meer dan één .

Syndicus geeft zijn ontslag , wat nu ?

Vanaf 01.01.2019 bestaat hierover nu duidelijkheid in de wet.
Voortaan lezen we:

Bij gebrek aan een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen.

Op die manier kan toch een reguliere algemene vergadering worden bijeen geroepen wanneer er geen syndicus meer is als gevolg van zijn ontslag/ontslagneming, zonder dat er een nieuwe werd aangesteld en wel op initiatief van :

  • De raad van mede eigendom
  • De voorzitter van de laatste AV, die daarmee een nieuwe wettelijke bevoegdheid krijgt… één van de schaarse …
  • Een of meer mede eigenaren die weliswaar samen ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

! Opgelet, deze mogelijkheid om een AV bijeen te roepen dient onderscheiden te worden van de situatie waarin de syndicus in gebreke blijft een algemene vergadering bijeen te roepen.

https://www.clabotsadvocaten.be/blog/de-syndicus-neemt-ontslag-wat-nu/

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This