fbpx

Aan wie behoort kapitaal dat wordt opgevraagd vòòr verlijden van akte ?

Word je eigen syndicus

59 keren bekekenUitvoering van Werken

Ik heb een vraag betreffende de verkoop van een kavel (mede-eigendom):

Vóór de datum van de ondertekening van het compromis doet de syndicus een opvraging van kapitaal bij de eigenaars voor een grote herstelling / renovatie. Hiervoor is een offerte beschikbaar. Op de AV wordt volgend punt goedgekeurd: ” Een buitengewone oproep tot fondsen van € 4,00/ quotiteit zal betaalbaar zijn vóór xxxxxx en het saldo van de werkzaamheden zal worden onttrokken aan het reservefonds. Voor items met een geraamd bedrag kan een buitengewoon verzoek om fondsen worden gevraagd”

In de verkoopakte van mijn kavel:” … De partijen zijn ervan op de hoogte dat, overeenkomstig artikel 577-11 § 2, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, de koper, ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars, slechts gehouden is tot het betalen van de volgende kosten: 1° het bedrag van de uitgaven voor behoud, onderhoud, herstelling en vernieuwing waartoe de algemene vergadering of de syndicus vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten, maar waarvan de syndicus pas na die datum om betaling heeft verzocht;…”

Het kapitaal werd opgevraagd vòòr het verlijden van de akte maar is nog niet volledig uitgegeven op de datum van het verlijden van de akte. (facturen nog niet allemaal ontvangen)

Vraag: blijft het resterende bedrag van het opgevraagde kapitaal op de dag dat de akte verleden wordt eigendom van de verkoper of wordt dit automatisch overgedragen naar de koper. Het opgevraagde kapitaal (4 €/aandeel) werd niet in het reservefonds gestort maar in een soort renovatiefonds (inventieve syndicus?).

Alvast bedankt.

Vraag beantwoord

Wanneer een syndicus voorschotten opvraagt hoort hij onmiddellijk in de boekhouding de daarmee overeenstemmende boekingen te verrichten.

https://justice.belgium.be/sites/default/files/downloads/coproprio_nl.pdf blz. 13

Vraagt hij voorschotten op voor het werkkapitaal dan genieten deze ab initio van de bijzondere wettelijke regeling die daarvoor van toepassing is.

U hoort dan ook de formulering van de opvraging nauwkeurig na te gaan om te weten of de syndicus eventueel een deontologische fout gemaakt heeft.

Vraag de CvR eventueel controle in de boekhouding.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This