Zonnewering bij terras wat zich achter ‘andere’ appartementen bevindt

Word je eigen syndicus

169 keren bekekenUitvoering van Werken

Goedemiddag,

Een kleine vraag van mijn kant.

Ik woon in een appartementsgebouw waarbij de scheidingsmuur van de terrassen niet altijd overeenkomt met de scheidingsmuren van de appartementen. Het komt er dus op neer dat sommige terrassen 2 tot 3 meter verder lopen dan de scheidingsmuren van de appartementen, en dus zich deels bevinden achter andere appartementen.

Ik begrijp waarom de aannemer hiervoor heeft gekozen en heb hier op zich geen issue mee, want anders hadden sommige appartementen geen of een erg klein terras. De terrassen zijn nu mooi allemaal even groot, zodanig dat iedereen toch genot heeft van het buitenleven.

Maar nu stelt zich het volgende voor:

Een van de eigenaars van een appartement met een terras wat zich ver uitstrekt achter het appartement van een buur wenst een volautomatisch zonnescherm (luifel) te plaatsen. Op zich heb ik niets tegen luifels, maar ik vraag me af of dit zomaar kan.

Kan je, zelfs met goedkeuring van de VME, een luifel hangen op een stuk van de achtergevel (buitenmuur) wat niet grenst aan jouw appartement en waar dus een ander appartement als dat van jou achter zit?

Want hoe dan ook zorgt dit toch voor hinder? Enerzijds zet dat een appartement van iemand anders, alsook dat terras, deels in de schaduw, maar ik denk bijvoorbeeld ook aan de geluidshinder van de motor bij het open- en toe gaan?

Komt daar nog eens bij dat het terras waarover sprake, een inpandig terras (overdekt) is, en dat men de luifel dus daarachter aan de achtergevel wenst te bevestigen, waar andere appartement zich achter bevinden.

Onze basisakte laat toe dat er uniforme luifels worden geplaats aan de achtergevel, maar specifieert voor de rest niets. Ook ons RIO niet.

Ik weet dus dat een luifel mag, en zeker bij akkoord van de VME.

Ik vraag me alleen af of dit mag, zelfs met goedkeuring van de VME, als je eigenlijk al weet dat dit voor hinder zal zorgen aan anderen.

Ik hoop dat ik het wat fatsoenlijk en duidelijk heb uitgelegd.

Graag advies en eventuele verwijzing naar (rechts)gronden, als die er al zijn.

Groeten

Mike Castar Vraag beantwoord november 8, 2023

Onze basisakte laat toe dat er uniforme luifels worden geplaats aan de achtergevel, maar specifieert voor de rest niets. Ook ons RIO niet.

De basisakte laat toe dat er uniforme luifels kunnen geplaatst worden….MAAR

Niettemin zal de “plaatser” een agendapunt moeten indienen en dit voorleggen op de algemene vergadering , zodat men toestemming kan geven om die werken uit te voeren. Tijdens de bespreking van het agendapunt kan u eventueel uw bezwaren opperen…Gelijktijdig kan men voorwaarden bepalen waaraan de luifels moeten voldoen , kleur , grootte , al dan niet met cassette ect…weet ook dat alles wat duurzaam verankerd wordt aan het gebouw , door natrekking bij het gebouw hoort , kwestie van duiding mbt. de verzekering bv. bij stormschade ….de AV kan het standpunt innemen dat bij dergelijke situatie , de franchise ten laste wordt gelegd bij diegene (eigenaar van dat appartement en eventuele opvolger) waar de luifel geplaatst wordt.

Samengevat : basisakte laat luifels aan de achtergevel toe maar de algemene vergadering moet daarvoor toestemming geven en kan bijkomende voorwaarden opleggen. (is voorzien in de basisakte men moet dus géén persoonlijk recht of een erfdienstbaarheid geven/vestigen , staat reeds in de basisakte)

Werken aan de gemene delen vereist een 2/3 meerderheid.

  Art. 3.88.Algemene vergadering: besluitvorming (577-7)

§1. De algemene vergadering beslist:


  1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:
……..
b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 3.89, § 5, 2° ;

lebragard Posted new comment november 7, 2023

tip : dien NU reeds een agendapunt in voor de volgende algemene vergadering.
Agendapunt , zonnewering luifels achtergevel cfr. basisakte , randvoorwaarden/bespreking/beslissing.

19h41, 7/11/2023,

De objectieve, realistische praktijk is toch enigszins anders (in dit land) :

HeiMedeEig Vraag beantwoord november 7, 2023

Ipv te vragen, heel goed wetende dat een vme kan NEE zeggen, beslist men

vrij vaak eigengereid via stedenbouwkundige vergunning zich indekken en de vme ,…de pot op kan met hun negatieve geschreven ,… AV RiO besluiten!

Praktijk en realiteit veelal snachts in duister achterkamertje beslist, welk overdag zicgtbaar !

HeiMedeEig Vraag beantwoord november 7, 2023

8h25, 8/11/2023,

Betaalmuur 186,4 Euro :

___________________________

De theorie hierover kan op Blz 356-378 van de Syllabus ingestudeerd worden,

De praktijk is dan weer in de tweede namiddagsessie van het congres aan de hand van 3 reële casussen telkens met een 10 minuten durend documenterend leden filmpje door de drie toegewezen raadslieden begrijpbaar toegelicht.

HeiMedeEig Vraag beantwoord november 8, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This