Zonnepanelen

Word je eigen syndicus

1.36K keren bekekenUitvoering van Werken

Wat zijn de mogelijkheden om op een gemeenschappelijk dak van een appartementsgebouw zonnepanelen te plaatsen en wat zijn de juridische elementen waarmee moet rekening worden gehouden?

lebragard Vraag beantwoord oktober 27, 2023

Beste,

Recenter is er mogelijkheid energiedelen o.a. binnen een ME.  Ik vind hier niets over in antwoord van Lebragard.   Stel dat de VME (na goedkeuring op de AV)  investeert in zonnepanelen, dan is één van de mogelijkheden energiedelen tussen de medebewoners (na uiteraard voorziening naar de gemene delen).   Lijkt een mooi model, maar in praktijk echter niet altijd zo makkelijk :  je kan bvb. de investeringskost verdelen volgens quotiteiten,  het genot zal echter verschillen : in onze ME hebben we bvb mix van residentiële panden, kantoren en winkels.  Bewoners zijn overdag (zon) weinig thuis, kantoren en winkels functioneren vooral overdag…..Het genot (de energieafname van de zonnepanelen) zal dan onevenredig zijn met de gemaakte investering (volgens quotiteiten).   Dit onevenwicht tussen investering en genot  maakt keuze voor energiedelen wel moeilijker.   Alvast bedankt ivm suggesties.

Marc Vraag beantwoord oktober 22, 2023

Inderdaad het ” energiedelen” heb ik niet aangehaald en dit o diverse redenen.

Indien de VME zonnepanelen plaatst voor eigen gebruik , verlichting gemene delen , de lift ect…en de niet gebruikte stroom via het energiedelen doorgeeft aan anderen is dit een complex gegeven.

De VME komt dan terecht als een “energieleverancier” en moet dan aan bepaalde voorwaarden voldoen = energiedecreet !

Zo moet men een aanvraag doen bij de energiedienst en toelating krijgen en dit is al niet gratis , hangt van de energieleverancier af gaande van 150€ tot 300€/ per jaar en meer ….

De digitale meters worden omgezet naar een bepaalde stand zodat men digitaal kan volgen wat er met de stroom gebeurt (energie delen) . Ook moet er een beheerder aangeduid worden die alles kan nakijken (?) en deze beheerder (syndicus) doet dit ook niet gratis ect….maw. een serieus prijskaartje op jaarbasis….

Mijn persoonlijke mening : het sop is de kool niet waard..

lebragard Vraag beantwoord oktober 24, 2023

Bedankt alvast voor de info.  Dat energiedelen niet “gratis” is, is ons bekend (bijdrage aan energieleverancier(s), aanstelling beheerder (syndicus), …).  Sommige energieleveranciers rekenen momenteel wel géén kost aan, maar dat zal wel veranderen naar toekomst.    Dat de VME een “energieleverancier” wordt  bij energiedelen met enkel de mede-bewoners was mij niet bekend.  Kan dit verduidelijkt ?

mvg, Marc

Marc Vraag beantwoord oktober 27, 2023

Heb energieleverancier tussen aanhalingstekens geplaatst , moet gelezen worden als het verdelen van de opgewekte stroom (privédistributienet) en daarom moet men voldoen aan de bepalingen van het energie-decreet. (uiteraard ,alle macht aan deze)

Voor het energiedelen werd ingevoerd in de energiewet was het immers niet mogelijk en verboden …..

Onderkoppeling verboden – Hoewel de mede-eigenaars zonder probleem akkoord kunnen gaan met het voorstel om collectieve zonnepanelen te plaatsen op het dak,
stellen zich in de praktijk een aantal moeilijkheden. In de huidige stand van de wetgeving is het vaak bijzonder moeilijk of zelfs onmogelijk om de collectief geproduceerde stroom van de gemeenschappelijke zonnepanelen zelf te verdelen onder de bewoners van dat appartementsgebouw. De vrije leverancierskeuze (art. 4.4.1 Energiedecreet) en het principiële verbod van onderlinge verbinding van installaties met eigen toegangspunt tot het net (art. III.5.1.3 TRDE67) staan hieraan in de weg. Daarnaast geldt ook de eis dat elke woongelegenheid een individueel toegangspunt tot het distributienet moet hebben (art. IV.2.1.4 TRDE) en is er een toelating van de VREG nodig voor de aanleg van directe lijnen (art. 4.5.1, tweede lid Energiedecreet). Concreet komt het erop neer dat de stroom
die door één installatie met één meter wordt geproduceerd, niet na de meter verder mag worden onderverdeeld via een privédistributienet (“koppeling achter de meter”).

“Blokkering” in het energierecht
Collectieve zonnepanelen – Omdat “koppeling” achter de meter in een appartementsgebouw verboden is, zal de door de gemeenschappelijke zonnepanelen opgewekte stroom enkel “collectief” gebruikt kunnen worden voor het gebouw, d.w.z. voor de verlichting van de gemeenschappelijke delen, om de lift te doen werken etc. Het feit dat de gemeenschappelijk opgewekte stroom niet verder verdeeld kan worden per appartement,
is uiteraard een belangrijk obstakel voor verduurzaming van appartementsgebouwen en vormt een verklaring voor het feit dat in verstedelijkte gebieden minder zonne-energie wordt geproduceerd dan in de rest van Vlaanderen.Wel interessant is het feit dat de
opbrengsten, die de collectieve zonnepanelen genereren, in het werkkapitaal van de VME terechtkomen en kunnen worden afgetrokken van de gemeenschappelijke lasten.

blijft : energiedelen blijft hoe dan ook onderworpen aan het energiedecreet en is niet gratis..!!

advies : De VME kan beter volgende piste onderzoeken zoals voorzien in het stappenplan.

Individuele zonnepanelen eventueel gecombineerd met gemeenschappelijke – De zonnepanelen worden op initiatief en op kosten van de VME geplaatst, in werkelijkheid toch worden opgedeeld, zodat elke wooneenheid uiteindelijk toch zijn eigen zonnepanelen heeft (met een eigen aparte omvormer, aansluiting en bekabeling naar de meterkast) die exclusief gekoppeld zijn aan de eigen individuele teller….win/win situatie en energie delen hoeft dan niet.

In het Vlaams Parlement werd in 2018 een conceptnota voor nieuwe regelgeving ingediend dat uiteindelijk resulteerde in het “energiedelen” van kracht in 2022.

lebragard Posted new comment oktober 27, 2023

VOORDEEL is dat de gemeenschappelijke zonnepanelen dan automatisch bij het gebouw behoren dit dmv. de natrekking. De VME zal wel een regeling moeten uitwerken mbt.het gebruik , het onderhoud , herstelling ect…..van de zonnepanelen…..

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This