zijn huisdieren verboden in appartementsblok ?

Word je eigen syndicus

Beste,

In onze basisakte, opgemaakt 26/01/1993, staat het volgende vermeld ” bezit van huisdieren is verboden”. Is dit nog rechtsgeldig ?

Vriendelijke groeten

lebragard Vraag beantwoord januari 24, 2023

Uw statuten van 1993 zijn wat ze zijn…..

De wet mede-eigendom geeft aan dat bepalingen in de statuten van het gebouw

( = basisakte en reglement van mede-eigendom) die niet overeenstemmen met de vigerende wetgeving van rechtswegen ongeldig zijn ! ( = art. 3.100)

Art. 3.100. Dwingend recht

De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van dwingend recht.
De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen.

De bepaling in uw basisakte “In onze basisakte, opgemaakt 26/01/1993, staat het volgende vermeld ” bezit van huisdieren is verboden” is wat ze is en rechtsgeldig.

Géén enkele Belgische of Europese wet zegt dat huisdieren een recht is.

Dus een VME kan die beslissing nemen ” huisdieren niet toegelaten “…..MAAR indien iemand het daar niet mee eens is kan deze zich wenden tot een rechter en zijn bezwaar kenbaar maken. Het is dan aan de rechter om te beslissen het wat en hoe…..

Verschillende vonnissen zijn “tegen” een algemeen verbod , andere laten het dan weer toe. De rechter zal “context” afhankelijk oordelen en een vonnis vellen.

Besluit: de bepaling in uw statuten ” bezit van huisdieren is verboden” is rechtsgeldig.

lebragard Vraag beantwoord januari 24, 2023
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link