Zijn genomen beslissingen op de jaarlijkse AV zonder mogelijkheid tot stemmen gewettigd?

Word je eigen syndicus

1.46K keren bekekenAlgemene Vergadering

Geachte,

Sinds een 5-tal jaren worden de jaarlijkse Algemene Vergaderingen afgesloten met een gewone voorlezing door de syndicus van een reeds door hem op voorhand opgemaakt verslag, weliswaar her en der wat aangevuld met weinig zinvolle zaken. Van de zaken waar de meeste herrie over wordt gemaakt wordt uiteraard weinig of geen melding gemaakt. Na de voorlezing wordt het verslag ter ondertekening voorgelegd aan alle mede-eigenaars. Er is dus bijna geen  mogelijkheid om verzet aan te tekenen tegen bepaalde beslissingen. De syndicus en de voorzitter AV weigeren een stemming toe te laten. Is een stemming niet aangewezen en hoe kunnen we dit in de toekomst afdwingen. Indien er een stemming volgt, is dit dan meerderheid tegen minderheid? Graag uw advies en dank bij voorbaat.

Ik weet dat sommige syndici proberen om tot een consensus te komen zodat de beslissing in unanimiteit genomen kan worden. Als er echter geen consensus bekomen wordt dan MOET er tot stemming overgegaan worden. Naar wat ik over uw situatie lees, weigert jullie syndicus om effectief de stemming op te nemen en dit natuurlijk absoluut ontoelaatbaar.

Om de genomen beslissingen aan te vechten hebt u normaal gezien tijd tot vier maanden na de AV. Op basis van wat u mij zegt maakt u daar inderdaad aanspraak op. Het grote probleem dat ik zie is de bewijsvoering om het in de rechtbank hard te kunnen maken. U zou best eens contact opnemen met een advocaat om te bespreken wat u kunt doen.

Enkele tips naar de toekomst toe:
1) U kunt overwegen om de gesprekken/discussie tijdens de AV op te nemen. Als uit die gesprekken dan blijkt dat uw syndicus/voorzitter de stemming weigert op te nemen zou u deze opnames in de rechtbank kunnen gebruiken om te bewijzen dat de stemming geweigerd werd. U mag deze opnames wel zeker niet openbaar maken (cfr. privacy). Ze zijn enkel te gebruiken als bewijs als u een rechtzaak zou starten.

Ik raad u voor deze werkwijze wel sterk aan om voordien overleg te plegen met een advocaat zodat u alles op een wettelijk correcte manier doet en nadien niet in de problemen komt (het is bijvoorbeeld strafbaar om gesprekken op te nemen als u niet zelf aanwezig bent – een advocaat zal u kunnen zeggen wat wel en niet mag).

2) De wetgeving stelt dat de nog aanwezige mede-eigenaars op het einde van de AV de notulen mee moeten ondertekenen. U zou op het moment dat u moet ondertekenen bij uw handtekening op de notulen een opmerking kunnen schrijven (liefst nadat er al anderen ondertekend hebben). Bijvoorbeeld: “Syndicus heeft geweigerd stemming op te nemen. Niet akkoord met punten 1, 4, 5 en 6”. Ik zou direct nadat u de opmerking geschreven hebt op de notulen ook een foto nemen van de notulen. Uw syndicus is wettelijk verplicht om de notulen op te sturen naar alle mede-eigenaars. Als uw syndicus uw opmerking zou verwijderen voordat hij de notulen opstuurt dan doet hij aan schriftvervalsing en hebt u een bewijs omdat u er een foto van genomen hebt. Daarnaast hebt u een bewijs dat er iets foutgelopen is op de AV.

Met vriendelijke groeten,
Jessie

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This