Wijze van stemming op de algemene vergadering van medeëigenaars ?

Word je eigen syndicus

1.36K keren bekekenAlgemene Vergadering

De vraag is of er bepaalde modaliteiten zijn vastgelegd voor het stemmen op de A.V.

Mijn ervaring is dat het publiek stemmen vaak sterk beïnvloed wordt door  sociaal wenselijk gedrag en omgevingsdruk.

Zo heb ik vastgesteld dat een globaal negatieve stemming voor een voorstel na een tussenkomst van de voorzitter gewijzigd werd in een totaal positieve stemming, gedeeltelijk wellicht ook omdat men niet langer openlijk voor zijn mening durfde uit te komen.

In de basisakte staat over de wijze van stemmen niets vermeld.

 

Mooie vraag.

Eenmaal heb ik bij de uitnodiging van de vergadering een nominatief stembiljet gevoegd met uiteraard: agendapunt: ja/neen

Wel stond onderaan een formule: niet het stemformulier telt maar de uiteindelijke opinie zoals vastgelegd in de notulen.

Mijn overtuiging is dat iemand moeilijk zijn vooraf nagedachte en schriftelijk vastgelegde overtuiging wijzigt.

Anderzijds blijft de discussie open en kunnen op het einde van de bespreking de schriftelijke stemmen geteld worden.

Iedereen heeft dan nog een laatste mogelijkheid om van opinie te veranderen.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This