wie betaald dat reservefonts de oude eigenaar of de nieuwe

Word je eigen syndicus

661 keren bekekenReservefonds

Beste

Op de algemene vergadering in Februari laatsleden is beslist om 1600 per app te storten in het reserve fonts

aangezien er een groot werk zal uitgevoerd worden binnen enkele maanden.

Nu is er in Maart een app verkocht en die oude eigenaar heeft dat niet meer gestort

nu is mijn vraag.

Is het de oude eigenaar of de nieuwe eigenaar die dat nu moet storten

bedankt

lebragard Vraag beantwoord april 4, 2024

Op de algemene vergadering in Februari laatsleden is beslist om 1600 per app te storten in het reserve fonts

Werd er ook bepaalt wanneer men deze storting moet doen ?

Was de koper of verkoper aanwezig op die AV in Februari ?

Nu is er in Maart een app verkocht en die oude eigenaar heeft dat niet meer gestort

Verkoopovereenkomst getekend in Maart of de notariële akte werd verleden in Maart ?

Onder voorbehoud een antwoord : indien er géén termijn werd bepaalt om die 1600€ te storten , zal de koper deze last/kost op zich moeten nemen. (is op de hoogte van die 1600€ , via notaris , notulen vd laatste drie jaar in zijn bezit.)

de wet zegt: art.3.94

  § 5. In geval van eigendomsoverdracht van een kavel:
1° is de uittredende mede-eigenaar schuldeiser van de vereniging van mede-eigenaars voor het gedeelte van zijn aandeel in het werkkapitaal dat overeenstemt met de periode tijdens welke hij geen gebruik kon maken van de gemeenschappelijke delen; de afrekening wordt door de syndicus opgesteld; het aandeel van de kavel in het werkkapitaal, wordt terugbetaald aan de uittredende mede-eigenaar en opgevraagd bij de nieuwe mede-eigenaar;
2° blijft zijn aandeel in het reservekapitaal eigendom van de vereniging.

en

  Art. 3.95. Achterstallen in geval van overdracht

Bij het verlijden van de authentieke akte moet de instrumenterende notaris de door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen op gewone en buitengewone lasten, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke invordering, afhouden, alsook de kosten voor de mededeling van de krachtens artikel 3.94, §§ 1 tot 3, vereiste informatie.

link wet mede eigendom =

wet mede eigendom : link

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

praktische gids mede eigendom : link

https://kbs-frb.be/nl/praktische-gids-voor-mede-eigenaars-editie-2022

lebragard Posted new comment april 4, 2024

Wie moet die betalen? Belangrijk is in dat geval op welk ogenblik de betaling zgn. opeisbaar is. Dat komt er kortweg op neer dat in zo’n geval niet de datum van de beslissing belangrijk is, maar wel de datum waarop de syndicus aan de mede-eigenaars vraagt om te betalen. Gebeurt dit na het sluiten van de akte, dan moet de koper de factuur betalen. Gebeurt dit nog vóór het sluiten van de akte, dan betaalt de verkoper.

Link :
https://ondernemingsdatabank.indicator.be/mede_eigendom___verkoop/een_beslissing_van_de_av_vlak_voor_de_verkoop___/VLTAVGAR_EU25010601/related

Een beslissing van de AV vlak vóór de verkoop…

Vlak vóór de verkoop van een appartement kwam de algemene vergadering samen en besliste om dure verbouwingen uit te voeren. Wat als er bv. nog geen notulen zijn en/of de informatie van de syndicus niet meer up-to-date is? Wat zei de rechter erover?
Koper krijgt informatie vóór verkoop
Dubbele informatieplicht. De verkoper van een appartement heeft een dubbele informatieplicht tegenover de koper. Hij moet in de eerste plaats bepaalde informatie geven aan de koper vóór de ondertekening van de onderhandse akte en nadien nog bijkomende informatie vóór het verlijden van de notariële akte.

Verkoper, vastgoedmakelaar en notaris. Deze wettelijk voorziene informatieplicht bij verkoop rust niet enkel op de verkoper zelf, maar ook op de vastgoedmakelaar, de notaris of iedere andere beroepsmatige tussenpersoon die bij de verkoop tussenkomt. Vóór het ondertekenen van zowel de onderhandse als de notariële akte moet de koper de in de wet voorziene informatie krijgen. Die moet opgevraagd worden bij de syndicus.
Wat als belangrijke info ontbreekt?
Koper wist niets over goedgekeurde renovatie. In een recent arrest van het hof van beroep te Gent (31.10.2019) moest het hof zich uitspreken over een discussie die gerezen was tussen de kopers van een appartement en de verkoper. Op 13 november 2015 besliste de algemene vergadering van mede-eigenaars om ingrijpende renovatiewerken aan het gebouw uit te voeren en keurde zij daarvoor een offerte goed van € 323.595. Kort erna, in december 2015 werd de onderhandse verkoopovereenkomst gesloten en de notariële akte werd verleden in februari 2016. De notulen van de recente vergadering werden echter niet bezorgd door de syndicus en de verkoper gaf hier ook zelf geen informatie over.

Kopers vechten dit na de verkoop aan. Uiteindelijk werden de nieuwe eigenaars uitgenodigd voor de algemene vergadering van juni 2016 waarop beslist werd hoe de werken gefinancierd zouden worden. De kopers moesten een bedrag van € 6.504 betalen aan het reservefonds ter financiering van deze renovatiewerken. Daarop trokken de kopers naar de rechtbank. Als ze dit vooraf geweten hadden, zouden zij het appartement immers niet of alleszins niet tegen dezelfde prijs gekocht hebben.

Verkoper moet schadevergoeding betalen. Het hof van beroep te Gent volgde deze redenering, veroordeelde de verkoper van het appartement tot vergoeding van de schade die de kopers hierdoor leden en bepaalde die vergoeding op € 5.000.

De notaris had recentere info moeten vragen. De notaris had de informatie bij de syndicus opgevraagd, maar die was niet recent genoeg. Het hof is hier bijzonder streng voor de notaris en meende dat de notaris had moeten vaststellen dat hij niet de meest recente informatie ontvangen had. De informatie die de syndicus hem bezorgd had, dateerde immers reeds van september 2015 oftewel van zes maanden vóór het verlijden van de notariële akte. Hij had aan de syndicus moeten vragen of er geen recentere verslagen waren. Ook de notaris werd daarom mee aansprakelijk gesteld om de schade van de kopers te vergoeden.

Let op!  Zorg dus dat de bij de syndicus opgevraagde informatie voldoende recent is en dat dergelijke belangrijke informatie wel degelijk opgenomen is.
Als verkoper moet u recente belangrijke informatie desnoods zelf meedelen aan de koper als ze ontbreekt in de documenten van de syndicus, oordeelde de rechter onlangs. Zo niet riskeert u om zelf te moeten opdraaien voor de extra kosten. Ook de notaris moet opmerken dat de informatie die de syndicus hem bezorgt, niet voldoende recent is. In dat geval moet hij bijkomende informatie opvragen.

lebragard Vraag beantwoord april 4, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This