Wie aansprakelijk voor wat bij dit geval van waterschade?

Word je eigen syndicus

418 keren bekekenVerzekeringenWaterschade

Bij waterschade door siliconen badrand en ontbreken siliconen rozet kraan was er waterschade bij onderbuur. In mijn appartement zat een huurder. Deze is er weg sinds vorig jaar.

  1. Verzekering doet nu uitspraak: huurder wordt voor 50% aansprakelijk gesteld (had siliconen bad moeten vervangen) en ik voor 50% (siliconen rozet kraan niet aanwezig). Ik moet franchise betalen. Blijkbaar was huurder op moment van de schade niet verzekerd. Kan er bij mij nog worden aangeklopt voor de overige 50% schade als huurder niet betaalt? Zodra ik franchise betaal, erken ik mijn aansprakelijkheid.
  2. Er werd door syndicus 2 lekdetecties geregeld. 1e lekdetectie vond niets. Beide facturen werden betaald door syndicus – zonder akkoord of zonder dat ik de facturen zag – via VME. Verzekering komt niet tussen voor lekdetecties (nalatigheid volgens hen) maar stuurde de syndicus bij melding schadedossier wel een mail waarin duidelijk staat dat er GEEN toestemming wordt gegeven voor lekzoekfirma en ze voorstellen eventueel iemand van hun kantoor langs te laten komen om een en ander na te gaan. Ik heb die mail nooit gehad – pas nu ik de verzekering hierover aanspreek, hebben zij me deze bezorgd. Syndicus dringt aan op betaling van de 2 facturen. Wat kan ik doen ivm de 2 facturen? M.i. is syndicus hier in fout gegaan – handelde tegen info verzekering en bracht me niet op de hoogte.
lebragard Vraag beantwoord augustus 30, 2023

Geef u alvast een aanzet mbt. de franchise regeling….

Wat betreft de syndicus , is er bij jullie een Procedure Schadevallen voorzien ?

Franchise , Monster van Loch Ness ……

In beginsel kunnen vijf hypothesen onderscheiden worden:
1. Schade én schadeoorzaak in  één appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
2. Schade in één appartement maar schade-oorzaak in een gemeenschappelijk gedeelte. De franchise komt ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
3. Schade én schade-oorzaak in een gemeenschappelijk deel. De vereniging van mede-eigenaars draagt de franchise.
4. Schade in een gemeenschappelijk deel maar schade-oorzaak in een appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
5. Schade in één appartement en schade-oorzaak in een ander appartement. De eigenaar van het laatste appartement draagt de franchise.

De conclusie is dat ” de schadeveroorzaker ” steeds de franchise draagt.
Kan evenwel
niet aangetoond worden dat een “appartementseigenaar” de schadeveroorzaker is, dan zal de vereniging van mede-eigenaars ipso facto de franchise moeten dragen. Ligt een huurder aan de basis van een schade en kan de vrijstelling niet via de verzekeraar van de huurder gerecupereerd worden, dan zal de syndicus de vrijstelling ten laste van de “eigenaar van het verhuurde appartement” leggen. Vervolgens dient de eigenaar dan verhaal op zijn huurder uit te oefenen, desgevallend door afhouding van de franchise van de huurwaarborg.

In geval van betwisting zal de syndicus  het franchise-vraagstuk door de algemene
vergadering laten beslechten zodat aldaar, met volstrekte meerderheid van stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars, beslist wordt wie uiteindelijk de vrijstelling hoeft te dragen. Tegen deze laatste beslissing bestaat uiteraard verhaal bij de rechtbank open (art. 577-9, & 2 B.W.).

(Bron: De verzekering van flatgebouwen – R. Timmermans & A. Cauwenbergh – Uitgeverij KLUWER)

lebragard Vraag beantwoord augustus 30, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This