werken uitgevoerd in opdracht syndicus zonder medeweten mede-eigenaars

Word je eigen syndicus

1.38K keren bekekenUitvoering van Werken

De syndicus liet verkeerde werken uitvoeren aan het pand. Er moest eenvoudigweg een afvoerbuis vastgemaakt worden maar door foutieve info van de syndicus aan de loodgieter werden alle afvoerbuizen en goten vernieuwd (met uitzondering van diegene die vastgemaakt moest worden). We hebben hiertoe nooit een prijsopgave verkregen en dus zijn deze werken ook nooit goedgekeurd. Wie is hiervoor aansprakelijk ?

Uw syndicus kan enkel op eigen houtje over werken beslissen als die van dringende en noodzakelijke aard zijn. Een voorbeeld is wanneer er een lek is. In dat geval moet uw syndicus het lek laten dichten om te voorkomen dat er verdere schade volgt uit het lek.

Ik ga er even van uit dat de werken dringend en noodzakelijk waren zodat de syndicus geen toestemming moest vragen aan de AV.

In dat geval ligt de aansprakelijkheid mijn inziens bij de loodgieter of de syndicus. De loodgieter kan aansprakelijk zijn als deze de opdracht van de syndicus niet goed uitgevoerd heeft. De syndicus kan aansprakelijk zijn als deze de opdracht niet goed gegeven heeft.

In ieder geval is iedere syndicus vandaag bij wet verplicht om een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben die schade vergoed als gevolg van fouten van uw syndicus. Jullie moeten dus zeker die factuur niet zomaar slikken. Ik veronderstel dat het hier over een hoge factuur zal gaan waardoor ik zeker zou overwegen een procedure in te stellen als de factuur aan de VME niet kwijtgescholden wordt. Als u dat wenst ken ik wel een advocaat gespecialiseerd in mede-eigendom en aanverwante bouw-problemen.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This