Welke stappen moet een aftredende syndicus nemen?

Word je eigen syndicus

1.31K keren bekekenSyndicusStopzetting mandaat syndicus
Beste

Wanneer ik als syndicus op het einde van mijn mandaat wil stoppen moet ik dan naast de goedkeuring van het vorige verslag en de bespreking van de eindafrekeningen nog andere items aankaarten bv. het voorstellen van een nieuwe syndicus, beheerbureau. Ben ik nog verplicht om een onkostenraming te maken voor het komende werkjaar of kan ik dit aan de volgende overlaten.
Graag een reactie van uwentwege
Alvast bedankt
Marijke Hermans
Kloosterstraat 2/12
3590 Diepenbeek

Dag Marijke,

Vanuit wettelijk standpunt is de wetgeving hier summier over. Het enige puntje dat ik zo kan bedenken die een wettelijke verplichting is, is Art. 577-8 §4 9°:

“Ongeacht de bevoegdheid die hem door het reglement van mede-eigendom wordt toegekend, heeft de syndicus tot opdracht dat indien zijn mandaat op om het even welke wijze een einde heeft genomen, binnen een termijn van dertig dagen na de bee?indiging van zijn mandaat het volledige dossier van het beheer van het gebouw aan zijn opvolger, of in diens afwezigheid, aan de voorzitter van de laatste algemene vergadering te overhandigen, met inbegrip van de boekhouding en de activa die hij beheerde, van elk schadegeval, van een historiek van de rekening waarop de schadegevallen zijn vereffend, alsmede van de stukken die de bestemming bewijzen welke werd gegeven aan elke som die niet op de financie?le rekeningen van de mede-eigendom terug te vinden is;”

Daarnaast moet u ook rekening houden met wat er in de basisakte geschreven staat en wat u in uw contract overeengekomen bent met de mede-eigenaars. Er kan bijvoorbeeld een opzegperiode zijn.

Nu, wat ik hierboven geschreven heb is vanuit wettelijk en contractueel standpunt. Ik ben echter van mening dat een goede syndicus ook zal proberen om ervoor te zorgen dat de VME niet in een zwart gat valt. Als u namelijk uw ontslag neemt en er is geen opvolging voorzien dan leidt dat vaak tot problemen. De rekeningen moeten namelijk betaald blijven worden, edm. Ik zou dus wel proberen om de opvolging te faciliteren. Dwz offertes opvragen van syndici en ook de mede-eigenaars hier zoveel mogelijk in te betrekken. Ideaal gezien wordt er direct een nieuwe syndicus verkozen op dezelfde AV waar u uw uittrede doet om dat zwarte gat te vermijden. Ik zou dan begrotingen edm aan de nieuwe syndicus overlaten.

Groetjes,
Jessie

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This