Welke rechter aanspreken bij betwisting verdeling kosten ?

Word je eigen syndicus

120 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

In een van onze akten lees ik onder artikel 48 Rechtsvorderingen , punt 6 1° 2° : § 6. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:
1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die
verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw
aangebrachte wijzigingen;
2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel
veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is
geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

Welke rechter wordt hiermee bedoeld ?  Een vrederechter of … ?

Dient de syndicus voorafgaandelijk hiervan te worden verwittigd ?

Is het aangewezen om bepaalde mensen geen “kwijtschelding” te geven op de AV in geval je het recht wil behouden aanrekeningen te betwisten ?

lebragard Vraag beantwoord januari 24, 2024

Wat u weergeeft uit uw akte = art.3.92 §7

Welke rechter wordt hiermee bedoeld ?  Een vrederechter of … ?

Vrederechter

Dient de syndicus voorafgaandelijk hiervan te worden verwittigd ?

Ja

Is het aangewezen om bepaalde mensen geen “kwijtschelding” te geven op de AV in geval je het recht wil behouden aanrekeningen te betwisten ?

Indien u niet akkoord kan gaan met een beslissing van de AV , stemt u tegen, zodat u eventueel beroep kan doen op een vrederechter en dit binnen de 4 maand na AV beslissing. (vervaltermijn 4 maand ! , anders is de AV beslissing wat ze is)

Kwijtschelding of décharge aan de syndicus , de raad en commissaris van de rekeningen als u niet akkoord bent geeft u ook hier geen decharge en stemt u tegen.

wet mede-eigendom lees art. 3.92 Rechtsvorderingen =

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Vraag beantwoord januari 24, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This