fbpx

Welke juridische onderbouw voor eis tot inning franchise door de gevolgschadelijder?

Word je eigen syndicus

370 keren bekekenVerzekeringen

Onlangs werd er gevolgschade vastgesteld in mijn appartement ingevolge een schouwdaklek (gemeenschappelijk deel) waarvan de VME overduidelijk de oorzaakschade draagt. Een offerte voor herstelling v/d gevolgschade in het appartement werd opgesteld en goedgekeurd door de verzekeraar die de schadevergoeding, overeenstemmend met het bedrag van de offerte weliswaar met aftrek van de franchise, heeft doorgestort naar de VME, waarbij de syndicus dit bedrag verder heeft overgeboekt op mijn bankrekening. Tot dan toe verloopt alles volgens de regels. Ik heb inmiddels het verzoek ingediend bij de syndicus om ook de franchise doorgestort te krijgen, wel te verstaan ten laste van de VME (oorzaakschade) op basis van het principe “de schadeveroorzaker betaalt (de franchise)” : https://kantoorvanwynsberghe.be/schadebeheer.html Hierop reageert de syndicus evenwel niet, zodat zijn intenties niet duidelijk zijn. Een conflict is in de maak en ik wens mij hier fatsoenlijk op voor te bereiden zodat ik geen nonsens zit uit te kramen.

In ons Reglement van Mede-Eigendom uit 1979 vindt men wel degelijk aanwijzingen qua afhandeling van schadevergoedingen, gerelateerd aan de blokpolis. Er is hierin echter geen specifieke regeling voorzien wat de ventilering van de franchise betreft. Bijgevolg vallen we terug op het principe “de schadeveroorzaker betaalt (de franchise)”.

Er stellen zich hier 3 vragen :

  1. Ten gronde stelt zich de vraag in welke mate ik als gevolgschadelijder reglementair en juridisch al dan niet rechten kan doen gelden op deze franchise indien het Reglement van Mede-Eigendom geen regeling voorziet voor de franchise?

  2. Op welke artikelen van welke wetgeving (BW, Verzekeringswet,….?) of reglement (BIV,…?) is het principe “de schadeveroorzaker betaalt (de franchise)”, althans zoals uitgelegd in de webpagina van Kantoor Van Wynsberghe, gebaseerd?

  3. Indien ik daadwerkelijk rechten kan doen gelden, best een aangetekende ingebrekestelling met eis tot schuldvordering bedrag franchise op de VME : (1) ofwel naar de VME sturen?; (2) ofwel naar de syndicus, die de boekhouding van de VME beheert en tot dusver niet reageert op mijn vraag naar diens intenties?

Vraag beantwoord

Opgelet : 2 identieke aangetekende brieven, zie :

B.W. Art. 577-8 § 4 6 °

TIP:

Plaats onderaan elke aangetekende brief een formule in de aard van:

Deze aangetekende brief wordt u ook als gewone brief verzonden.

Ook:

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=1967101001&table_name=wet

G.W. Art. 53bis

Vraag beantwoord

Een zeer interessant antwoord op vraag 3, doch quid vragen 1 en 2?

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This