wat is taak of functie van voorzitter vme buiten de algemene vergadering ?

Word je eigen syndicus

1.44K keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

wat is de taak van een voorzitter buiten een vergadering ??

volgens mij alleen bevoegd voor een vergadering te volgen en in goed banen te leiden ?

ik ben raadslid van vme en wij krijgen een document van een schade dossier waar wij niet akkoord mee gaan ondertekend door voorzitter van de vme ???

mvg,

azerty_ Vraag beantwoord februari 27, 2023

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

Zoals u het terecht schetst is er voor de voorzitter enkel als taak voornamelijk voorzien de vergadering te leiden en op het einde ervan mede de notulen te ondertekenen.

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie

  • § 5. De algemene vergadering wordt door een mede-eigenaar voorgezeten.

  • § 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.

Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie § 2

Bij gebreke aan een syndicus en het ontbreken van een RvME kan hij geldig een AV bijeenroepen met als agendapunt een nieuwe syndicus aan te wijzen.

Neemt de dag na de eindtermijn van de scheidende syndicus GEEN andere syndicus het beheer over dan ontvangt de voorzitter het “archief” van de VME.

Beheersdaden zijn hem ontzegd.

Art. 3.89. Syndicus § 5  7°

… het volledige dossier aan zijn opvolger of, in diens afwezigheid,aan de voorzitter …

dilbeccha1 Vraag beantwoord november 22, 2022
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This