Wat met een eigenaar die sinds 4 jaar weigert te betalen?

Word je eigen syndicus

1.57K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendomwanbetaling

Het begon in 2008 toen een eigenaar over cijfers na de komma viel en naar de vrederechter voor stapte. Hij won dit kleine heuvel tegen de gemeenschap, maar betaald sindsdien geen provisie, geen spaarfonds of afrekeningen meer. De gemeenschap via haar advocaat,  heeft hem   3 jaar geleden voor de vrederechter gedagvaard. nu weet zijn advocaat telkens uitstel te bekomen voor afhandeling van deze zaak. Ondertussen betalen alle eigenaars meneer zijn kosten Hoe kan een vrederechter tot spoed gemaand worden, om deze oneerlijke toestand op te lossen. Indien nog meerdere eigenaars hetzelfde gaan doen, zullen de gemeenschappelijke nutsvoorzieningen niet meer betaald kunnen worden in ons gebouw.

Dit is inderdaad niet acceptabel.

Hoe voorkomen dat andere mede-eigenaars hetzelfde pad opgaan?

U kunt best ervoor zorgen (als dit nog niet het geval is) dat uw basisakte aangepast wordt zodat er duidelijk in staat dat wanbetalers, naast alle kosten die gepaard gingen met het innen van de som, interesten verschuldigd zijn voor de ganse duur en dat deze interesten uitbetaald moeten worden aan de mede-eigenaars die deze kosten hebben moeten voorschieten.

Hoe een vrederechter aanmanen tot spoed?

Dit is advocatenwerk. Hiervoor hebt u een advocaat nodig die veel ervaring heeft met dit soort zaken (incasso in mede-eigendom) en kort op de bal kan spelen.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This