Wat is de rol van de syndicus, de voorzitter, de secretaris en de 2 stemopnemers.?

Word je eigen syndicus

2.90K keren bekekenAlgemene Vergadering

Beste,

Mijn echtgenote en mezelf zijn de eigenaars van een appartement. Volgens de statuten onder artikel 32,bureau van vergadering, wordt de algemene vergadering ingeleid door de syndicus, die de alg. verg. vraagt om een voorzitter, een secretaris en 2 stemopnemers te benoemen. Het appartementsgebouw bevat 17 appartementen, d.w.z. minder dan 20, hetgeen o.a. wil zeggen dat er maar 1 alg. verg. per jaar is. Mijn vraag is, wat is de rol van de syndicus, de voorzitter, de secretaris en de 2 stemopnemers. Moeten bv. de notulen op het einde van de vergadering door deze mensen ondertekend worden. In ons geval bestaat er alleen een syndicus en een “commissaris”. Volgens de syndicus is de rest overbodig.
Mag een mede-eigenaar inzage vragen in de boekhouding, of is dit enkel voorbehouden aan de “commissaris”.
Dit nog, het woord commissaris vind ik nergens terug in de statuten.
Hopende op een gunstig antwoord, groet ik u

hoogachtend.

Blijkbaar zijn de statuten van uw gebouw nog niet aangepast aan de herziening van de wet betreffende de mede-eigendom van 2010.

 

Vermits de overgangsperiode, waarin dit mogelijk was via een onderhandse akte wijzigingen aan te brengen, definitief beëindigd is, zal uw syndicus het nodige moeten doen via een notariële akte (notaris).

Het antwoord (“statuten zijn nog niet aangepast”) is geen antwoord op de vragen (wat is de rol van voorzitter, ….).

Graag had ik ook hierop een antwoord gezien.

 

Beste,

Tijdens elke AV of BAV dient er een voorzitter, secretaris en commissaris aangesteld te worden. Stemopnemers kan indien er veel eigenaars zijn in een groot gebouw die de voorzitter, syndicus en eventuele raad van mede-eigendom (indien meer dan 20 kavels) helpen om sneller een uitslag van de stemming te hebben.

De voorzitter opent en leidt de vergadering. Indien er geen kandidaten zijn, wordt de eigenaar met de meeste aandelen voorzitter. Hij/zij kan ook de leiding aan de syndicus geven en dan als moderator van de AV optreden.

De secretaris neemt de notulen op.

De commissaris geeft meestal toelichting op de afrekening die hij vooraf heeft nagekeken. Het is wel de AV die met minimum 50 % + 1 stemmen de afrekening kan goedkeuren.

Het aantal kavels heeft niets te maken met hoeveel vergaderingen een VME kan houden. Er dient er jaarlijks minimum 1 gehouden te worden maar er zijn geen maximums. De syndicus of 1/5 van de aandelen kan een BAV (Bijzondere Algemene Vergadering) bijeenroepen met bepaalde agendapunten. Ook dan wordt er zoals op een gewone AV een voorzitter en secretaris en eventueel stemopnemers aangeduid.

Al de aanwezige eigenaars wordt normaal gevraagd om het verslag op het einde van de AV na voorlezing te ondertekenen.

In principe heeft elke eigenaar recht om de boekhouding van zijn VME in te kijken. Best na afspraak bij je syndicus. De commissaris kijkt de afrekening “steekproefsgewijs” na en licht de AV toe wat zijn/haar bevindingen zijn.

 

Mvg,

 

Karel

 

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This