Wat is de juridische positie van een mede-eigenaar in relatie tot de VME/RvM/rekeningcommissaris?

Word je eigen syndicus

63 keren bekekenVerzekeringenaansprakelijkheidsverzekering

Een mede-eigenaar kan schade lijden door fouten of nalatigheden vanwege syndicus/VME/RVM/regeringscommissaris.

Hoe is de juridische verhouding tussen deze partijen onderling en de mede-eigenaar?

Bij de recuperatie van de schade kan de mede-eigenaar beroep doen op zijn rechtsbijstandsverzekering. Belangrijk hierbij is te weten of dergelijke schade contractueel dan wel extra-contractueel is, of kan het nog iets anders zijn?

Ik heb in mijn familiale polis een uitbreiding met contractuele geschillen. Nu ik schade lijd door een foutieve berekening van kostenverdeling en een foutieve jaarafrekening probeer ik de beslissingen van de AV van 2023 via de vrederechter te laten vernietigen, waar rekeningen werden goedgekeurd door de meerderheid en kwijting gegeven aan syndicus/RvM en rekeningcommissaris om daarna de schade de kunnen recupereren door wie er voor verantwoordelijk is. Ik stemde telkens tegen.

Om te weten of de polis dient tussen te komen is het van belang om te weten hoe de juridische verhoudingen tussen partijen nu juist moet beoordeeld worden.

lebragard Vraag beantwoord 5 dagen geleden

Ik verwijs graag terug naar mijn vorig antwoord https://blog.smartsyndic.be/qa/aansprakelijkheid-syndicus-en-rvm/

Hoe is de juridische verhouding tussen deze partijen onderling en de mede-eigenaar?

Zowel de syndicus , de raad en commissaris hebben allen een contract            met de VME , welke een rechtspersoon is en deze kan in rechte optreden zowel als eiser als verdediger. De mede eigenaar is lid van die VME maar heeft als dusdanig geen individueel contract met die organen , wel de VME.

Een mede-eigenaar kan schade lijden door fouten of nalatigheden vanwege syndicus/VME/RVM/regeringscommissaris.

Iedereen kan een juridische procedure opstarten als men schade heeft zowel contractueel als buitencontractueel. Een beslissing van de VME kan men aanzien als een contractuele verbintenis voor die VME. Niet akkoord met die AV beslissing zal men beroep moeten doen op art.3.92 §3.

Maar of dat uw rechtsbijstandsverzekering uw geschil aanziet als contractueel ? is de vraag die u aan uw fam.verzekering moet stellen.

Meestal krijgt men volgend antwoord :

Immers, een geschil met de VME is gestoeld op artikel 3.78 ev. nieuw B.W.,
terwijl wij in het kader van de betrokken polis enkel tussenkomst verlenen
voor buitencontractuele geschillen (artikel 1382 ev. B.W.) of bepaalde
contractuele geschillen.
Een geschil met de VME is echter geen contractueel geschil, zodat wij
hiervoor dus geen tussenkomst kunnen verlenen.

Een geschil en schade , Schadevergoeding buitencontractuele aansprakelijkheid = https://advo-recht.be/kennisbank/burgerlijke-aansprakelijkheid/algemeen-burgerlijke-aansprakelijkheid/schadevergoeding-art-1382-bw/

https://www.adbe.be/faq/wat-kan-men-doen-tegen-een-inwonende-eigenaar-die-hinder-veroorzaakt

lebragard Vraag beantwoord 5 dagen geleden
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This