fbpx

Wat als de VME niet gehaast is met het opstellen van 2 ontbrekende eindafrekeningen?

Word je eigen syndicus

294 keren bekekenBoekhouding VME

Goeiedag, de vorige syndicus heeft de voorbije twee jaren niet afgewerkt. Hij werd verwijderd en vervangen door een nieuwe syndicus die een eindafrekening opstelde van het afgelopen jaar maar niet van de voorgaande twee jaren. De andere mede-eigenaars zijn blijkbaar niet gehaast om die te bekomen omdat ze hun bijdragen toen stopgezet hadden, maar ik niet. Wat kan ik ondernemen om de VME die 2 eindafrekeningen alsnog te laten opstellen? Kan ik de VME in gebreke stellen en dagvaarden?

Vraag beantwoord

Eigenlijk normaal.

Het opkuisen van de overgedragen boekhouding behoort niet tot het normale takenpakket van de nieuwe syndicus. Hij hoort voor deze buitencontractuele opdracht een instructie te krijgen, normaal van de AV.

Hij kan deze prestatie dan factureren tegen uurtarief, zie syndicusovereenkomst.

Tracht een forfaitaire prijs overeen te komen.

Daartoe kan dan ook horen dat hij opdracht krijgt deze buitengewone kosten te recupereren, al dan niet via gerechtelijke weg te recupereren.

Herlees uw basisakte en RIO.

Werd deze zaak reeds besproken in de AV ? Onder welke vorm ?

B.W. Art. 577-6 § 4 (wetgeving versie 2018)

 

(Voorzorgsmaatregel: aangetekend versturen, kopie aan RvME, CvR en andere mede-eigenaars).

Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.

Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).

Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.

Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.

Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :

Dan :

B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)

B.W. Art. 577-9 § 4

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen.

Mocht uw syndicus overwegen een beroep te doen op een advovaat, eis dan dat u in de keuze inspraak hebt (uurtarief, reputatie, werkelijk gespecialiseerd in mede-eigendom, etc.).

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This