fbpx

Wat als de syndicus de agenda AV niet wil aanpassen?

Word je eigen syndicus

163 keren bekekenAlgemene Vergadering

Voor de schriftelijke AV, heeft de syndicus, zonder overleg vooraf met de RvM een onvolledige agenda verzonden van quasi eigen makelij.

Samen met de RvM en andere eigenaars hadden wij een completere en realistische agenda gemaakt.

De RvM heeft die alsnog naar de syndicus gestuurd op dezelfde dag dat de syndicus “zijn” agenda via email verstuurd had.

De Syndicus weigerde om “onze” agenda te versturen ter vervanging van “zijn” agenda.

Na veel worstelen verzond hij wel een toelichtingsnota betreffende de keuze van een nieuwe syndicus. Onze syndicus nam nl in maart ll. zelf ontslag omdat de eigenaars te moeilijk en te kritisch waren.

Daarop hebben we goedkeuring bekomen van alle 8 eigenaars om “onze” agenda te gebruiken om over de verschillende punten individueel een beslissing te nemen. Alle 8 hebben gestemd via “ons” stemformulier en de facto “onze” agenda goedgekeurd.

De syndicus heeft op basis hiervan de beslissingen voor “zijn” agendapunten afgeleid en het verslag AV opgesteld. Daar de agendapunten niet overeen komen met “onze” agenda is het een raadsel hoe hij daartoe gekomen is. Over onze bijkomende agendapunten geen woord.

Wat nu?

Heeft het zin klacht in te dienen bij de BIV?

Hoe kunnen wij de syndicus bewegen om “onze” beslissingen 100% over te nemen in het verslag?

Vraag beantwoord

Vooreerst stellen wij dat de algemene regels betreffende AV door de coronaperikelen NIET gewijzigd worden.

B.W. Art.577-6 § 1

Het initiatiefrecht voor (B)AV blijft bij de syndicus en, bijgevolg ook, in eerste instantie, het opmaken van de agenda.

Wanneer richt hij de vergadering?

Wegens de wettelijk voorziene verlenging van zijn contract hoeft het u niet te verwonderen (vastgelegde periode in RIO) dat een (doorsnee)syndicus de volgende statutaire vergadering zou plannen in 2022.

Wat betreft de agenda in de bijeenroeping hoort de syndicus wel steeds rekening te houden met:

B.W. Art. 577-6 § 4

Enige zekerheid omtrent de datum van vergadering en de inhoud van de agenda, had slechts een beroep op:

B.W. Art.577-6 § 1 (voorlaatste (aangetekend!) en eventueel laatste alinea)

U kunnen geven.

De syndicus heeft op basis hiervan de beslissingen voor “zijn” agendapunten afgeleid en het verslag AV opgesteld.” (*)

 

“Hoe kunnen wij de syndicus bewegen om “onze” beslissingen 100% over te nemen in het verslag?”

 

Volgens de theorie van “het ongewijzigde”, die velen onder de scribenten op deze en andere websites hierover aanhangen, m.a.w. een beslissing die niet binnen de 4 maanden wordt aangevochten bij de rechter is geldig:

B.W. Art. 577-9 § 2

en: vooral:

“opgestelde notulen zijn heilig”

zou u de geldigheid van de vergadering moeten aanvechten voor de rechter.

(*) De syndicus is dus NIET in het bezit van per post of per e-mail per ME toegestuurde stemformulieren? Basis voor klacht bij het B.I.V.?

Het gaat hier wel omtrent een intern tuchtrecht dat u geen eklele rechten geeft.

Bent u op dit ogenblik reeds nagenoeg overeengekomen wie u volgende syndicus zal zijn?

Schakel hem in als uw technishe raadgever.

Ook:

http://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/geldige-stemming-per-email

https://www.quimmom.a.w..be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/schriftelijke-av-0

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This