fbpx

Waaraan moeten kandidaten voor een opdracht in de vereniging van mede-eigenaars voldoen?

Word je eigen syndicus

Ik heb volgende vragen over de verkiezing van de organen in een vereniging van mede-eigenaars:

1° Mogen kandidaten voor een post in de vereniging van mede-eigenaars (bv. lid van de raad van mede-eigendom, commissaris van de rekeningen, extra mandaat of bevoegdheidsdelegatie, enz.) op de algemene vergadering waarin de stemming van dat punt wordt geagendeerd (o.a. verkiezing RME, verkiezing commissaris, toekenning andere opdracht, enz.) persoonlijk en/of bij volmacht een stem uitbrengen op zichzelf, of moeten zij zich daarvan onthouden op basis van artikel 577-6, §9 van het Burgerlijk Wetboek?

2° Mogen de syndicus en de leden van de aftredende raad van mede-eigendom andere voorwaarden aan de kandidaten voor die post opleggen dan degene die zijn opgenomen in de wet en de statuten (basisakte en reglement van mede-eigendom), zoals: vereiste tweetaligheid ; vereiste kennis over wetgeving, boekhouding, technische onderwerpen e.d. ; termijn voor indiening van de kandidatuur? Zo ja, wie anders dan de deelnemers aan de algemene vergadering is gemachtigd om die “competentieprofielen” te beoordelen?

1° aanstelling = mogen op zichzelf stemmen

  • 9.Een lasthebber van de vereniging van mede-eigenaars of iemand die door (haar) in dienst is genomen of voor die vereniging diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, mag niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de beraadslaging en de stemmingen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

eenmaal als lasthebber aangeduid , dan is §9 van toepassing.

 

2° nog de syndicus noch de raad beslist daarover , de AV heeft die autonome beslissingsbevoegdheid en kan bijkomende voorwaarden opleggen .

 

 

Geen diplomafetisjisme.

 

Binnen de wet appartementsmede-eigendom 2010-2018 ZELF worden er geen diplomavereisten gesteld.

De wetgever heeft hier gerekend op het “gezond verstand” van de mede-eigenaars bij de beoordeling van de individuele kandidatuur, in hun AV.

 

Zoals hoger aangegeven kan de AV hier regelgevend optreden.

 

 

Dit riskeert wel een valkuil te worden:

 

  • zal er steeds een kandidaat zijn met de nodige kwalificaties om een bepaalde functie uit te oefenen?

 

  • worden de kwalificaties niet zodanig opgeschroefd dat er uiteindelijk slechts een (rechts)persoon in aanmerking kan komen?

Bedankt lebragard en dilbeccha voor jullie antwoorden!

Als ik punt 1° in het eerste antwoord goed begrijp, dan mag een uittredend lid dat zich opnieuw kandidaat stelt (en dus al “lasthebber van de VME” is) niet voor zichzelf meestemmen?

In het tweede antwoord wordt er terecht op gewezen dat door de voorwaarden te verstrengen mogelijke kandidaten worden geïntimideerd, zodat uiteindelijk nog maar enkelen in aanmerking komen (met name degenen die de voorwaarden oplegden die overeenstemmen met hun eigen profiel).

Als ik punt 1° in het eerste antwoord goed begrijp, dan mag een uittredend lid dat zich opnieuw kandidaat stelt (en dus al “lasthebber van de VME” is) niet voor zichzelf meestemmen?

  • Raad van mede-eigendom = mandaat voor 1 jaar (of anders bepaalt in uw RIO)
  • decharge aan de Raad tijdens AV = mag niet deelnemen aan het al dan niet geven van de decharge
  • verkiezing/aanstelling nieuwe Raad en/of verlenging mandaat
  • uittredend lid is nog steeds lasthebber van de VME en kan niet meestemmen.

 

https://blog.smartsyndic.be/qa/samenstelling-raad-van-mede-eigendom-aanstelling-en-vervanging-leden/

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This