fbpx

Vreemde auto op staanplaats, wat kan ik ondernemen?

Word je eigen syndicus

539 keren bekekenVeiligheid in Gebouw

Mijn huurder meldt mij dat er sinds een tweetal weken een auto geparkeerd staat op de verhuurde staanplaats, de fiets die op die plaats stond werd gewoon opzijgezet, er werd een briefje tussen de ruitewisser gestoken, zonder resultaat. Wat kan ik ondernemen?

Vraag beantwoord

Geef uw syndicus (de juridische vertegenwoordiger van de VME) opdracht dit te melden aan de politie, het zou kunnen gaan om een gestolen wagen.

Herlees uw basisakte en RIO. Is hierin iets specifiek voorzien?

Verder:

http://www.elfri.be/een-voertuig-van-uw-eigendom-laten-wegtakelen-op-grond-van-het-veldwetboek

Vraag beantwoord

Binnen de VME gelden (gedrags)regels en voorschriften. Ter voorkoming dat eigenaars de regels schenden, kan binnen een VME een boeteregeling gelden.

De VME is namelijk bevoegd om voor elke overtreding passende boetes te stellen. Dat is trouwens de enige manier om hardleerse overtreders te overtuigen om toch maar…….ipv. steeds te moeten betalen.

Deze burgerprivaat rechtelijke boete , kan/moet goedgekeurd worden in een AV , moet duidelijk zijn , bedrag vooraf bepaalt ect….

Een leidraad : https://www.flinckadvocaten.nl/vve-boete

en https://www.nederlandvve.nl/vve-informatie/wie-mag-vve-boete-opleggen/

Genoeg gepraat , genoeg bemiddelt , genoeg verdraagzaamheid , genoeg …..trop c’est trop ……..

Posted new comment

Voorlopig is dit een website gericht op Vlaanderen (België).

In het hoger vermelde antwoord staan links die verwijzen naar Nederlandse wetgeving, naar onze bescheiden mening, hier nog NIET  van toepassing.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgische_Revolutie

weet u wel.

Vraag beantwoord

Het staat een VME vrij (ook hier in Vlaanderen) om een boete regeling in te voeren in het reglement van interne orde , geen enkele wettelijke bepaling zou dit verbieden !

Iedere VME zal soortgelijke bepaling vinden in haar statuten van het gebouw : ” De Algemene Vergadering is bevoegd voor alle aangelegenheden die betrekking hebben op het geheel van zaken waarvan haar leden mede-eigenaars zijn en op de gemeenschappelijke belangen van deze mede-eigenaars.”

Dilbecchabis : “In het hoger vermelde antwoord staan links die verwijzen naar Nederlandse wetgeving, naar onze bescheiden mening, hier nog NIET  van toepassing.”

was dit maar zo , helaas is in tegenstelling met de Nederlandse wetgeving de “nietigheid” van AV beslissingen , hier in België , nog niet aan de orde , alsook is de boete regeling ons nog wat vreemd….maar dat weet u, met uw bescheiden mening 🙂 uiteraard ook wel , niet verwonderlijk dat onze advocatuur de wet mede-eigendom de “waterzooiwet” noemt….getuige de talrijke aanpassingen van de afgelopen jaren en de sanctieloze regelgeving zo men de wet niet dwingend toepast…denk maar aan de verplichte coördinatie van de statuten..wat in de meeste VME ’s doelbewust niet gebeurde en resulteerde in een aanpassing van de wet (2018) met oa. de “betaler beslist”….benieuwd wat dit in de praktijk gaat geven..

Een VME die overweegt een boeteregeling in te voeren , zeg maar een stok achter de deur ! ,  doet dit best goed doordacht en juridisch onderbouwt , vandaar de verwijzing naar de Nederlandse site , VVE ect….waar men een duidelijke “leidraad” vindt van hoe men dit het beste aanpakt……en tip: het Vlaams Reglement van Interne Orde kan men ten alle tijden overschrijven in het register van de hypotheekbewaarders zodat het dan tegenstelbaar is AAN en VOOR IEDEREEN , want art.577-10 §4 bepaalt :

  • 4.Iedere bepaling van het reglement van interne orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn. 
  • Zij zijn bindend voor elke titularis van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel die stemrecht heeft of uitoefent in de algemene vergadering op het tijdstip van de goedkeuring ervan. Zij kunnen worden tegengeworpen aan de andere titularissen van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, en wel onder de volgende voorwaarden, voor zover men, in voorkomend geval, de overschrijving in het register van de hypotheekbewaarders heeft nageleefd :
  • 1° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen voor de vestiging van het zakelijk of persoonlijk recht, door de kennisgeving die hem verplicht wordt gedaan door de persoon die het recht vestigt, op zijn kosten, op het ogenblik van de vestiging van het recht, van het bestaan van het reglement van interne orde en van het register bedoeld in paragraaf 3, of bij gebreke daaraan, door de kennisgeving die hem wordt gedaan op initiatief van de syndicus bij aangetekende zending; de persoon die het recht vestigt is als enige aansprakelijk ten aanzien van de vereniging van mede-eigenaars en de titularis van het zakelijk of persoonlijk recht, voor de schade die ontstaat door een vertraging of door afwezigheid van de kennisgeving;
  • 2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen na de vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkomstig artikel 577-6, § 12.

    Ieder die het gebouw bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk recht, maar die in de algemene vergadering geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om de vernietiging of wijziging verzoeken van elke bepaling van het reglement van interne orde  of van elke beslissing van de algemene vergadering aangenomen na het verlenen van het recht, indien deze hem een persoonlijk nadeel berokkent.

    Deze vordering moet worden ingesteld binnen twee maanden na de kennisgeving die hem ter zake wordt gedaan overeenkomstig het tweede lid, 2°, en uiterlijk binnen vier maanden na de algemene vergadering

Kijk ook even naar de Europese wetgeving…..ook van toepassing in  Vlaanderen 🙂 en Nedereland 🙂 Europa..

Posted new comment

en tip: het Vlaams Reglement van Interne Orde kan men ten alle tijden overschrijven in het register van de hypotheekbewaarders zodat het dan tegenstelbaar is AAN en VOOR IEDEREEN ……..
moet zijn : de overschrijving van het Vlaams Reglement van Interne Orde kan men ten alle tijden overschrijven bij het
“Bevoegde kantoor van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie” waar de VME gelegen is , zodat het dan tegenstelbaar is aan en voor iedereen.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This