Vrederechter

Word je eigen syndicus

305 keren bekekenAlgemene Vergadering

Kan men kosteloos naar de vrederechter stappen om een beslissing van de algemene vergadering te

betwisten ? Is deze procedure een ingewikkeld proces ?

A_Bldng Vraag beantwoord september 3, 2023

Ja dat kan , hangt van welke AV beslissing u wilt aanvechten…..is deze AV beslissing een AV beslissing die ingaat tegen de dwingende wetgeving……

Moeilijkheidsgraad is deze dat de VME zich laat vertegenwoordigen door een advocaat en deze de klappen van de zweep kent en u kan overdonderen met de vraag naar geschreven conclusies en dan is het belangrijk dat men de juiste procedure kent wil men niet buiten termijn handelen ect….

Een AV beslissing aanvechten moet op straffe van nietigheid gebeuren binnen de 4 maand.

  Art. 3.92.Rechtsvorderingen (577-9)

  § 3. Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke of onrechtmatige beslissing van de algemene vergadering te vernietigen of te wijzigen indien die hem een persoonlijk nadeel oplevert.
Deze vordering moet worden ingesteld binnen een termijn van vier maanden vanaf de datum waarop de algemene vergadering plaatsvond.

wet mede eigendom = https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Vraag beantwoord augustus 30, 2023

8h30 3 Sept 2023,

Kan men kosteloos naar de vrederechter stappen

Voor de vrederechter ben je niet verplicht een advocaat te nemen, je mag en kan zelf pleiten, mede eigendom is echter soms vrij complex,…!?

40 Euro bijdrage om “op de rol” te plaatsen

om een beslissing van de algemene vergadering te

betwisten ? Is deze procedure een ingewikkeld proces ?

Helemaal niet het volstaat een brief (verzoekschrift) aan het kanton waar de maatschappelijke zetel van de vme is te schrijven, dit kan en mag zelfs handgeschreven.

https://justitie.belgium.be/sites/default/files/def-brochure_vrederechter_nl-2019.pdf

Hoe dien ik een verzoekschrift in bij de vrederechter?

U of uw advocaat legt het verzoekschrift neer op de griffie van het vredegerecht. U (of uw advocaat) kan het ook met de post versturen. Een verzoekschrift moet bepaalde formules bevatten en soms moeten recente woonattesten worden bijgevoegd.

Wat kost een zaak voor het vredegerecht?

Vredegerecht en Politierechtbank – 50 euro. Rechtbank van eerste aanleg en Ondernemingsrechtbank – 165 euro. Hof van Beroep – 400 euro. Hof van Cassatie – 650 euro.13 okt 2021

https://economie.fgov.be/nl/themas/online/belmed-onlinebemiddeling/alternatieve/vormen-van-geschillenregeling/verzoening/vrederechters

Hoe schrijf ik een brief aan de vrederechter?

Stuur een gewone brief met vermelding van:

  1. uw naam, voornaam en adres;
  2. de identiteit (naam en voornaam) en het adres van de (alle) tegenpartij(en) die u wilt laten oproepen;
  3. een korte uiteenzetting van de feiten;
  4. wat u wilt bereiken (bijvoorbeeld dat de tegenpartij u een bepaald bedrag betaalt)
A_Bldng Vraag beantwoord september 3, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This