fbpx

Vragen over wijziging statuten ( basisakte) ?

Word je eigen syndicus

101 keren bekekenStatuten

Stel dat er een voorstel op de AV komt om de basisakte (statuten) te wijzigen i.v.m. de verdeling van de kosten. Het betreft een gebouw met 25 appartementen.

Volgende vragen stellen zich :

Welke meerderheid is vereist om deze wijziging goed te keuren ?
Hoe moet deze wijziging geofficialiseerd worden : akte door notaris, of document door syndicus ?
Welke kostprijs kan hiervoor geraamd worden ?

Vraag beantwoord

Welke meerderheid is vereist om deze wijziging goed te keuren ?

4/5 art.577-7 §1

2° bij meerderheid van vier vijfden van de stemmen:

a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

Hoe moet deze wijziging geofficialiseerd worden : akte door notaris, of document door syndicus ?

Door notaris

Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

Welke kostprijs kan hiervoor geraamd worden ?

Notaris bepaalt de kostprijs…..afhankelijk van ……

Tegenvraag : Waarom zou men de kosten/lasten verdeling willen wijzigen ?!

Rechtbank eerste aanleg te Brugge :
“Een beslissing van de algemene vergadering die met het vereiste quorum is genomen en niet bedrieglijk is, kan niettemin een misbruik van de rechten van de meerderheid inhouden. Aldus is een beslissing van de algemene vergadering die zonder reden een nadeel voor een mede-eigenaar veroorzaakt ten voordele van de andere mede-eigenaars, onrechtmatig in de zin van art. 577-9, §2, lid 1 BW. Wanneer in de statuten van het gebouw een verdeling van de gemeenschappelijke kosten is bepaald die evenwichtig is, dan kan de algemene vergadering deze verdeling niet wijzigen tegen de zin in van bepaalde medeëigenaars, tenzij wanneer er sprake is van gewijzigde omstandigheden.”

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This