fbpx

Vraag om Algemene Vergadering?

Word je eigen syndicus

236 keren bekekenAlgemene Vergadering

Ik heb de syndicus gevraagd (1/5 aandeel) een Algemene Vergadering te organiseren en hem de agendapunten doorgestuurd, hij verwijst naar B.W. 577-6 §3 en eist dat ik dit tot in detail uitwerk, zolang doet hij niets en zegt hij, start de periode van 30 dagen niet. Klopt dit?

Vraag beantwoord

Het wordt het verhaal van de kip en het ei.

Gewoonlijk vermeldt de bijeenroeping dat de “documenten over de geagendeerde punten” ten kantore van de syndicus ter inzage liggen vanaf de dag van verzending van de bijeenroeping tot de dag van de vergadering.

De betere syndicus zorgt, in het belang van de talrijke digibeten, ervoor dat de teksten, op eenvoudige aanvraag, per post opgestuurd worden.

Parrallel daarmee geeft hij aan dat de documenten ook per e-mail doorgestuurd kunnen worden en /of gepubliceerd zijn op een toegankelijke website.

B.W. Art. 577-6 § 3  (tweede alinea)

is, dank u wetgever, zeer algemeen gesteld:

“De bijeenroeping vermeldt … worden geraadpleegd.”

Stel dat een agendapunt zou zijn: aanduididing nieuwe syndicus.

 

Het lijkt ons minder aangewezen dat de voorstellen van 3 syndici en hun contracten ter inzage liggen bij de huidige syndicus.

Het verdient dan aanbeveling de contracten te laten consulteren bij een neutrale vertrouwenspersoon (CvR, voorzitter RvME?).

 

“… hij verwijst naar B.W. 577-6 §3 en eist dat ik dit tot in detail uitwerk, …”

 

Wij begrijpen dit dan ook als de bekommernis van de syndicus om tot een geldige vergadering te komen.

De documenten moeten ergens consulteerbaar zijn, dit kan eventueel bij u zijn. Detail is een subjectief gegeven, de AV zal oordelen.

 

Door met u niet in dialoog te treden heeft de syndicus blijk gegeven van een gebrek aan beroepsernst en -blindheid.

 

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This