vorige syndicus kent de gebruikte vme rekening niet, veel rekeningen zijn niet betaald

Word je eigen syndicus

404 keren bekekenSyndicus

Onze vorige syndicus heeft na het overlijden van de medewerker die onze dossiers deed een nieuwe syndicus onze dossiers laten overnemen via de AV van augustus. Er zijn op heden nog  geen slotrekeningen opgemaakt voor het voorbije boekjaar. Het rekeningnummer waar alle eigenaars op hebben gestort is nu ineens ongekend bij de vorige syndicus. Volgens de nieuwe sydicus zijn er al een hele stapel onbetaalde rekeningen opgedoken. Alle verantwoordelijkheid word momenteel afgeschoven op de overleden persoon, hij was geen aandeelhouder en ook geen zaakvoerder van de bvba die het syndicus contract had. Ook de nieuwe syndicus maakt weinig vooruitgang , het nieuwe rekeningnummer om op te storten is na weken nog niet gekend… Wanneer we aandringen op contactopname met de oude syndicus werd meegedeeld dat we daar niets meer kunnen mee winnen. We hebben het gevoel dat we in een situatie zijn gedwongen om te veranderen van syndicus na het overlijden van de dossierbeheerder omdat de zaakvoerder geen kennis had van de dossiers en er rap vanaf wou. Er werd onder meer beweerd dat enkel de beheerder een syndicusnummer had. Het BIV  nummer staat momenteel wel op de zaakvoerster en er staat zowel titularis als syndicus vermeld. Welke stappen kunnen we eventueel nemen? De eigenaars hebben enkel mails met opvragingen provisie on naam van de bvba komende van een email adres van de bvba ondertekend door de beheerder in opdracht van de bvba (staat uitdrukkelijk vermeld).

Ann1 Vraag beantwoord november 30, 2022

Momenteel tracht de rekening commissaris via de leveranciers aan de weet te komen wat er daadwerkelijk betaald is en van welke bankrekening er overgeschreven is , het is de bedoeling om met de eigenaars te overleggen over de stand van zaken van het moment dat die gegevens min of meer binnen zijn, en dan via de nieuwe syndicus een ingebrekestelling als iedereen akkoord is

Ann1 Vraag beantwoord november 30, 2022
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link