vorige syndic veranderde quotiteiten op AV

Word je eigen syndicus

194 keren bekekenAlgemene Vergadering

Onze vorige syndic/advocaat veranderde de quotiteiten bij de telling op de AV:

er zijn 40.000 aandelen en 3 gebouwen.

Gebouw I: aandelen maal 5

Gebouw II: aandelen maal 10

Gebouw III: aandelen maal 15

We mogen als eigenaars nooit meetekenen voor de notulen, enkel de valse commissaris, om de B.I.V. te laten tonen dat de overblijvende mede-eigenaars “zogezegd” wel de kans kregen om mee tekenen.

Aan de nieuwe syndic doorgespeeld maar geen antwoord want zij verzuipen in alle dingen die de vorige syndic deed, het is een boelltje tot en met.

Hij maakte machtsmisbruik.

Gerti Vraag beantwoord 3 dagen geleden

Uw statuten van het gebouw , basisakte en reglement van mede-eigendom bepalen de lasten/onkosten verdeling.

Noch de syndicus en/of raad kan deze eenzijdig wijzigen.

De VME en syndicus horen de statuten te respecteren alsook de wet.

lebragard Vraag beantwoord juli 31, 2022

Ja, natuurlijk mag men dit niet zomaar voor de telling van de AV veranderen maar toch heeft hij dat gedaan …

Hij is hoe dan ook wel buitengestemd en kreeg geen décharge maar de nieuwe syndic doet daar niets mee.

Zou men wel aan BIV kunnen aangeven en naar vrederechter stappen (binnen 4 maand kan je notulen aanvechten). Ongelofelijk wat deze syndic/advocaat allemaal uitstak en je niets doen of het is een rechtszaak starten die hij toch haalt met lange arm en BIV heeft hem constant gelijk. Wat doe je dan nog? Butienstemmen en dit is met 90 man gelukt door iedereen op te trommelen.

Gerti Vraag beantwoord juli 31, 2022

U spreekt over een syndicus-advocaat.

U hebt klacht neergelegd bij het B.I.V. en zij zouden hem gelijkgegeven hebben.

Eigenaardig, het normale tuchtorganisme voor een advocaat is de ”orde van advocaten”.

dilbeccha1 Vraag beantwoord juli 31, 2022

Inderdaad, hij heeft een advocatenbureau waar hij opkomt voor het appartementsrecht en is met een andere vennoot vennoot in een syndic-firma waar hij net het omgekeerde doet als in zijn advocatenbureau. Tof, hé. Ik heb al veel klachten neergelegd bij het B.I.V. maar iedere keer zeggen ze dat het niet tegen de deontologie is en voor de rechtbank. Ik stapte naar de stafhouder (maar weet dat hij enkel als advocaat op matje geroepen kan worden door orde van de advocaten in zijn functie in zijn advocatenkantoor maar niet als mede-vennoot bij de syndic-firma. Daar is hij gewoon vennoot, hé maar speelt hij de valse trucen.) En effectief, dat was -zoals gedacht- ook het antwoord.

Zelfs financiële dingen en prijzen die niet in orde zijn en ze niet volgen volgens prestatiefiche worden door de B.I.V. gewoon van tafel geveegd. Wees er u van bewust dat het bij het B.I.V. ook allemaal advocaten zijn, en velen werken onder één hoedje.

Gerti Vraag beantwoord juli 31, 2022

Zoek gelijkgezinden en doe een aangetekend schrijven naar de nieuwe syndicus met het uitdrukkelijk verzoek de lasten/kosten verdeling te doen zoals in de statuten.

Indien géén gevolg doe dan samen een verzoek aan de vrederechter om (voorlopig) een bijkomende syndicus aan te duiden , en eventueel een bewindvoerder afhankelijk van de ernst van de feiten……

Stel in elk geval orde op zaken want wie het “mein” en het “dein” niet respecteert gaat van kwaad naar erger.

wet mede-eigendom =

https://www.biv.be/sites/default/files/download_document/wet_mede-eigendom_uittreksel_uit_boek_3_goederen_van_het_burgerlijk_wetboek_11-01-2022.pdf

wet mede-eigendom , met de nodige uitleg =

https://www.imove.be/images/Nieuws/Volledige-wetgeving.pdf

Wat zijn onrecht-onregelmatige beslissingen = (rechtsbescherming eigenaars)

https://www.law.kuleuven.be/personal/mstorme/ZCR-appartementsrecht.pdf

pag 79 Rechtsbescherming van de mede-eigenaars

lebragard Vraag beantwoord 6 dagen geleden
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link