Volmacht op AV?

Word je eigen syndicus

74 keren bekekenAlgemene Vergadering

Er is iemand die op onze AV altijd met een volmacht komt stemmen. Deze persoon komt voor de vader van een eigenaar(zijn zoon) stemmen. Dat maakt dat deze 2 stemmen de meerderheid hebben kwa aandelen.

Nu is mijn vraag, heb ik (eigenaar) het recht om te vragen aan de syndicus dat hij die geschreven volmacht aan iedereen laat zien, en moet deze gedateerd zijn. Wat als hij dit weigerd ?  Wij weten niet dat de persoon die de volmacht geeft, nog in leven is, want de man is ouder dan 90 jaar, we weten ook niet of deze moest hij nog leven capabel is om een volmacht te geven. Want de zoon rekent op deze volmacht om zijn meerderheid te behouden in ons gebouw, zodat hij kan laten en doen wat HIJ wil.

lebragard Vraag beantwoord 6 dagen geleden

Nu is mijn vraag, heb ik (eigenaar) het recht om te vragen aan de syndicus dat hij die geschreven volmacht aan iedereen laat zien, en moet deze gedateerd zijn.

Een volmacht moet conform de wet aan bepaalde vormvereiste voldoen.

  • De volmacht kan verleend worden aan een andere mede-eigenaar of aan een derde, op voorwaarde dat deze rechtsbekwaam is
  • de volmacht slechts mag gelden voor één enkele vergadering,
    tenzij gebruik gemaakt wordt van een algemene of specifieke notariële volmacht. In dit laatste geval kan de volmacht voor meer dan één vergadering gelden.
  • op de volmacht moet de naam vermeld staan van de lasthebber zodat
    deze niet aan iemand anders kan worden overgedragen
  • de wet schrijft niet voor dat de naam van de lasthebber eigenhandig door de lastgever moet zijn geschreven
  • De volmacht kan algemeen zijn (dus geldend voor alle agendapunten), dan wel specifiek (dus geldend voor welbepaalde agendapunten).

Wat als hij dit weigerd ? 

Kan dit niet weigeren , lees uw statuten erop na en uw RIO  mbt. de algemene vergadering , stemopnemers en controle volmachten ect….Syndicus moet de statuten en de wet mede-eigendom respecteren .

Wij weten niet dat de persoon die de volmacht geeft, nog in leven is, want de man is ouder dan 90 jaar, we weten ook niet of deze moest hij nog leven capabel is om een volmacht te geven.

inderdaad moeilijk te controleren , vraag dit even na ….maak er een agendapunt van en bespreek dit op die algemene vergadering

Want de zoon rekent op deze volmacht om zijn meerderheid te behouden in ons gebouw, zodat hij kan laten en doen wat HIJ wil.

zodat hij kan laten en doen wat HIJ wil…..kan wettelijk niet !! Blijkbaar is men niet op de hoogte dat :

de wetgever voorziet in art.3.87 §7

…..Niemand kan aan de stemming deelnemen, zelfs niet als lastgever of lasthebber, voor een groter aantal stemmen dan het totaal van de stemmen waarover de andere aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars beschikken.

Ook al heeft de zoon dan meer dan de helft vd aandelen of de meerderheid …dan wordt deze meerderheid wettelijk “afgetopt” . De zoon kan dus nooit meer stemmen hebben dan die waarover de andere aanwezige of vertegenwoordige mede-eigenaars beschikken. Dit betekent concreet dat monopolie door
de zoon vermeden wordt, gezien hij de steun van de andere aanwezige of
vertegenwoordigde mede-eigenaars nodig heeft om een geldige beslissing te kunnen forceren (minstens 50% + 1). In zijn eentje kan de zoon geen beslissing aan de overige mede-eigenaars opdringen. Indien deze situatie zich voordoet zal men noodgedwongen beroep moeten doen op een vrederechter…..

informeer u grondig…wet mede-eigendom is dwingend van toepassing waar niemand van kan afwijken, ook de syndicus niet.

wet mede eigendom : link

https://www.biv.be/media/1461/download?inline

praktische gids mede eigendom : link

https://kbs-frb.be/nl/praktische-gids-voor-mede-eigenaars-editie-2022

lebragard Vraag beantwoord 7 dagen geleden

maar de zoon heeft de meerderheid door dat zijn vader een volmachtgegeven heeft aan een persoon die dan meestemt voor de zoon

Ging ervan uit dat de zoon de volmacht kreeg van de vader , niet dus…

Dan nog wil het niet zeggen dat een AV beslissing met meerderheid van stemmen genomen zomaar aanvaard moet worden. Elke mede eigenaar heeft het recht om gebruik te maken van   Art. 3.92.Rechtsvorderingen (577-9) om beroep te doen op een vrederechter , hetzij via §1 , §3 , §5 en/of §8

lebragard Vraag beantwoord 6 dagen geleden
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This