Volmacht aan een niet mede-eigenaar, hoever gaat die?

Word je eigen syndicus

567 keren bekekenAlgemene VergaderingVolmacht

Hoever gaat de machtiging van een volmacht voor de algemene vergadering? In de zin dat een niet mede-eigenaar een volmacht ontvangt van een mede-eigenaar: geldt die volmacht dan enkel voor de stemming of mag die niet mede-eigenaar ook deelnemen aan de debatten? Ik heb de indruk dat de wet (art. 3.87, § 7) eerder in de richting gaat van volmacht voor de stemming, maar ik krijg graag bevestiging – meer uitleg vanuit een ervaring waarbij een niet mede-eigenaar begint debatten te claimen en onzin uit te kramen (bvb. over zaken die door de wet geregeld zijn) die dan telkens moet weerlegd worden. In de wet (zelfde artikel, §1) staat iets rond zich laten bijstaan en dat die persoon de discussie niet mag leiden nog monopoliseren, maar niks hierover rond een niet mede-eigenaar met een volmacht. Alvast dank voor een antwoord.

lebragard Vraag beantwoord maart 20, 2024

De lasthebber , niet mede eigenaar heeft volmacht van de mede eigenaar , lastgever ,  handelt in diens naam , mag deelnemen aan de beraadslagingen en heeft tevens het beslissing recht al dan niet specifiek dan algemeen , afhankelijk wat er overeengekomen is tss lastgever en lasthebber.

Een mede eigenaar aanwezig op de AV kan zich laten bijstaan en deze persoon mag in “principe” niet deelnemen aan de debatten.

De voorzitter van de AV zorgt voor het ordentelijk verloop…

JCLEM Posted new comment april 2, 2024

Wat is de meerwaarde van een “volmacht drager” indien deze niet mag deelnemen aan de debatten in de AV ?
Wat is het verschil tussen een volmacht drager en een volmachtgever tijdens een AV indien de volmachtgever niet bij machte is om met kennis van zaken zijn standpunt te verdedigen tijdens het bespreken van belangrijke agendapunten ? Moet er op de volmacht een specifieke tekst staan die bepalend is welke taak de volmacht drager van de volmachtgever heeft gekregen ?

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This