fbpx

Verkoop van een appartement waar er mede eigendom is

Word je eigen syndicus

524 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

ik ben van plan om de functie van syndicus op mij te nemen, omdat de vorige overleden is. Ik probeer me hierover zo goed mogelijk te informeren.

binnenkort worden er 2 appartementen in onze blok van 6 appartementen, met 6 verschillende eigenaars te koop gesteld.

ik heb gelezen dat in dat geval, de notaris info zal opvragen bij de syndicus. Welke info precies wordt er opgevraagd?

U vind dat terug in de wetgeving op de gedwongen mede-eigendom.

Als (kandidaat)syndicus zal u zich die wetgeving sowieso eigen dienen te maken.

Zo weet u dan tegelijk wat het antwoord is op uw vraag.

Ik kijk scheel denk ik, want ik heb uiteraard de wetgeving bekeken, maar welke info de notaris nodig heeft, ben ik nog niet tegengekomen.

Geachte

U deelt mee : (art. 577-11 BW.)

1°het bedrag van het werkkapitaal en dat van het reservekapitaal, zoals bepaald in § 5, tweede en derde lid;
2°het bedrag van de eventuele door de uittredende mede-eigenaar verschuldigde achterstallen, daaronder begrepen de kosten van gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering alsook de kosten voor de mededeling van de krachtens deze paragraaf en paragraaf 2 vereiste informatie;
3°de toestand van de oproepen tot kapitaalinbreng met betrekking tot het reservekapitaal en waartoe de algemene vergadering vóór de vaste datum van de eigendomsoverdracht heeft besloten;
4°in voorkomend geval, het overzicht van de hangende gerechtelijke procedures in verband met de mede-eigendom [en van de bedragen die in het geding zijn;];
5°de notulen van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen van de vorige drie jaar, alsook de periodieke afrekeningen van de lasten van de vorige twee jaar;
6°een afschrift van de recentste balans die door de algemene vergadering van de vereniging van mede-eigenaars werd goedgekeurd.
Indien de syndicus niet antwoordt binnen vijftien dagen na het verzoek, stelt naargelang het geval de notaris, eenieder die beroepshalve optreedt als tussenpersoon of de uittredende mede-eigenaar], de partijen in kennis van diens verzuim.

Dit lijkt omslachtig, maar het moet de kandidaat koper in staat stellen om in te schatten welke de toestand van het beheer van het gebouw is, alvorens over te gaan tot aankoopt. Niemand wordt graag geconfronteerd met onaangename verrassingen.

Astrid CLABOTS
CLABOTS

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This