fbpx

Verkeerde toepassing verdeelsleutel bij onkosten, kan deze retroactief gecorrigeerd worden?

Word je eigen syndicus

378 keren bekekenBoekhouding VME

Wij hebben 2 jaar geleden een appartement gekocht dat door 2 gebouwen loopt.
Bij de afrekening zagen we dat er voor het water een andere verdeelsleutel werd gebruikt dan er in de basisakte vermeld staat, voor alle andere onkosten wordt de juiste verdeelsleutel gebruikt. We hebben dit aangekaart bij de syndicus en een retroactieve aanpassing gevraagd, maar volgens hem was dit blijkbaar al lang zo en overgenomen door de vorige syndicus, hij vermoed dat dit zo beslist werd op een vorige AV (waarvan ik, maar blijkbaar hij ook geen copy heeft).
Hij stelt voor dit punt op te nemen op de algemene vergadering.

Ik heb hiertegen geprotesteerd, het toepassen van de verdeelsleutel lijkt me iets waarover de algemene vergadering niet hoeft te beslissen. Bovendien wordt er nu een verdeelsleutel toegepast die te hoog is volgens de statuten, het zal dus nadelig zijn voor de mede-eigenaars deze wel toe te passen.

Heeft de syndicus gelijk en moeten we wachten op de volgende AV met als risico dat de mede-eigenaars tegen stemmen, of kunnen we de toepassing per direct met retroactieve verrekening vragen zoals wij vermoeden?

Bedankt alvast!

Vraag beantwoord

Syndicus dient de verdeelsleutel te gebruiken zoals vermeldt in de statuten.

Indien de AV anders beslist heeft (? wijziging lasten verdeling) diende men de statuten aan te passen conform:

Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

Vraag de syndicus , schriftelijk , dat deze de statuten toepast zoals ze zijn.

Indien niet kan u altijd gebruik maken van : 2°

Art.577-9§6

  • 6.Iedere mede-eigenaar kan aan de rechter vragen:

1° de verdeling van de aandelen in de gemeenschappelijke gedeelten te wijzigen, indien die verdeling onjuist is berekend of indien zij onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen;
2° de wijze van verdeling van de lasten te wijzigen, indien deze een persoonlijk nadeel veroorzaakt, evenals de berekening ervan te wijzigen, indien deze onjuist is of onjuist is geworden ingevolge aan het gebouw aangebrachte wijzigingen.

Uw vraag :

Heeft de syndicus gelijk en moeten we wachten op de volgende AV met als risico dat de mede-eigenaars tegen stemmen, of kunnen we de toepassing per direct met retroactieve verrekening vragen zoals wij vermoeden?

  • syndicus heeft ongelijk en de syndicus moet de toepassing per direct doen….
  • u kan, als de syndicus blijft stilzitten, nu handelen …art.577-9§6 2°
  • wachten op volgende AV = volgend jaar , corona beslissing.
  • beslissingen AV die u benadelen = beroep u dan art.577-9§2 en dit binnen de vier maand na de beslissing (vervaltermijn)
Posted new comment
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This