Vergadering ?

Word je eigen syndicus

651 keren bekekenAlgemene Vergadering

Wij betalen per kwartaal onze VME kosten.

Dus zojuist betaal 4e kwartaal 2023.

We vernamen van de syndicus dat er eind november 2023 in de jaarlijkse vergadering het nieuwe bedrag van de kostenbijdrage zal bekend gemaakt worden voor de periode 1 oktober 2023 / 30 sept.2024.

Hoe kan je nu bepalen wat er in het verleden moet gedaan worden?

Grt.Spiderman

lebragard Vraag beantwoord oktober 12, 2023

11h45, 12/10/2023,

Ervaren syndici kantoren leggen jaarlijks, gebaseerd op de drie voorgaande jaren een voor het toekomede jaar goed te keuren budget & begroting voor dewelke normaal toereikend dien te zijn voor de normale werking en gebeurlijk bewust een reserve op te bouwen.

“Managen” is vooruitzien, niet onbedacht als een cow boy eender wat doen (vooruit, achteruit, zijwaarts,..) in paniek en zonder de noodzakelijk vereiste rugdekking van de eigenaars verenigd in de AV, het “hoogdringend” , “bewarende maatregelen” achterkamerdeurtje,..dient niettemin op de eestvolgende toekomstige av beargumenteerd, gemotiveerd en ter goedkeuring voorgelegd !

RPR Vraag beantwoord oktober 12, 2023

uw vraag : Hoe kan je nu bepalen wat er in het verleden moet gedaan worden?

Syndicus moet :   Art. 3.89. Syndicus (577-8)

……….

 16° de begrotingsraming voor te bereiden voor de lopende uitgaven voor het onderhoud, de werking en het beheer van de gemeenschappelijke delen en de gemeenschappelijke uitrusting van het gebouw, alsook een begrotingsraming voor te bereiden voor de buitengewone te verwachten kosten; die begrotingsramingen worden jaarlijks ter stemming voorgelegd aan de vereniging van mede-eigenaars; zij worden toegevoegd aan de agenda van de algemene vergadering die over die begrotingen moet stemmen. In voorkomend geval plaatst de syndicus de vraag aangaande de in de komende jaren te plannen buitengewone werken op de agenda van de algemene vergadering.

lebragard Vraag beantwoord oktober 12, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This