fbpx

Veiligheid in de ondergrondse garage

Word je eigen syndicus

20 keren bekekenVeiligheid in Gebouw

Een eigenaar trekt een electrische kabel vanaf zijn berging naar een plaats in de garage waar hij zijn electrische fiets oplaad. Mag dat ?

Vraag beantwoord

Werken aan de gemene delen zonder toelating van de AV kan en mag niet…staat zo ook vermeldt in de statuten van het gebouw , lees uw reglement van mede-eigendom na. 
De wet mede-eigendom bepaalt oa:
art.577-7

  • 1.De algemene vergadering beslist:

1° bij meerderheid van twee derden van de stemmen:

  1. a) over iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft, onverminderd artikel 577-4, § 1/1
  2. b) over alle werken betreffende de gemene delen, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 577-8, § 4, 4°

Die mede-eigenaar moet de goedkeuring hebben/krijgen van de AV  (werken aan de gemene delen)

(Zo de AV akkoord gaat……elektrische keuring voorzien.)

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This