Uitstel AV door syndicus

Word je eigen syndicus

388 keren bekekenAlgemene Vergadering

De jaarlijkse Algemene Vergadering VME (appartementsgebouw aan de kust met 9 eigenaars) is gepland op 11 maart 2023 maar wordt door de syndicus op 10 maart uitgesteld wegens ziekte van medewerker die de vergadering waarneemt. Er wordt geen nieuwe datum voor de AV vooropgesteld.

De syndicus stuurt wel de persoonlijke afrekening onkosten  voor het jaar 2022 met als uiterste betalingsdatum 22 maart 2023. Dient deze afrekening betaald te worden gezien er geen goedkeuring van de rekeningen is gegeven wegens uitstel AV door syndicus, maw. zijn de bedragen van de jaarlijkse algemene onkosten vergadering opeisbaar?

Met vriendelijke groeten.

lebragard Vraag beantwoord maart 21, 2023

Steeds kan de vme hun syndicus in vraag stellen, of met 50 % +1 stemmen ontslaan zonodig zelfs”Ad nutum”

Bezint eer ge begint en prospecteer vooraf 3 onmiddellijk inzetbare kandidaat syndici

azerty_ Vraag beantwoord maart 20, 2023

Andere optie is- aangezien de syndicus verzaakt aan zijn initiatiefrecht- dat de vme de vergadering initieerd met aangetekend schrijven aan de zittend syndicus

azerty_ Vraag beantwoord maart 20, 2023

#azerty = nietszeggend antwoord !

lebragard Vraag beantwoord maart 21, 2023

De rekeningen (boekhouding) moet eerst goedgekeurd worden door de AV en nadien kan men al dan niet (bij) betalen.

Wat zegt uw commissaris van de rekeningen ? en wat zegt de raad van mede-eigendom (zo er die is) ?

en

AV uitgesteld wegens ziekte mede-werker = spoedig herstel , maar geen vervanger….?

Maak de syndicus duidelijk dat men (VME) wil dat er ASAP een AV wordt georganiseerd en dat u , indien nodig , u best wil betalen maar enkel na goedkeuring/kwijting van de rekeningen, maw. na die AV.

De afgesproken bijdrage voor het werkkapitaal blijft uiteraard wat ze is , daarover gaat het hier niet.

lebragard Vraag beantwoord maart 21, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This