Tot hoeveel jaar achteruit kan de syndic teruggaan om algemene onkosten op te eisen?

Word je eigen syndicus

1.23K keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Onze syndic kwam deze week met een berekening waaruit zou blijken dat wij sinds 2008 bijna 4000 euro verschuldigd zijn

Dit is een complexe situatie die u best eens in detail zou laten uitspitten:

Als dit hier gaat over herberekening waaruit dat ineens blijkt zou ik dat toch betwisten. Ten slotte worden alle rekeningen op elke AV jaarlijks goedgekeurd door de mede-eigenaars. Als men dan ineens komt met een herberekening hebt u volgens mij het recht om dat te betwisten (best per aangetekend schrijven – ik zou hiervoor beroep doen op een advocaat). Het omgekeerde geldt overigens ook. Als u als mede-eigenaar niet akkoord bent met de goedkeuring van de rekeningen en u kosten wil betwisten dan moet u dat binnen de vier maanden voor de vrederechter na deze AV doen. Zoniet is het te laat.

Als het echter gaat om schulden die van jaar na jaar al meegesleept worden dan moet de syndicus tov u actie ondernemen en naar de rechtbank stappen. Een syndicus heeft normaal gezien vijf jaar tijd om de achterstallige betalingen op te eisen. Dus alle meegesleepte kosten die ouder zijn dan vijf jaar tellen dan volgens mij niet meer mee omdat deze verjaart zijn. Dit toont overigens ook nogmaals het belang aan van een syndicus die kort op de bal speelt wanneer mede-eigenaars schulden hebben.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This