Toegang privatieve Electriciteitstellers

Word je eigen syndicus

128 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

De electriciteits tellers + hoofdschakelaar + hoofdzekering van de 50 privatieve kavels staan in een gemeenschappelijk kelder lokaal waar enkel 5 personen (van de 75 gedomicileerde bewoners: eigenaars & huurders) een sleutel van hebben   hoe kan je tegen sleutel aanmaakkost een sleutel opeisen aub? Immers eenieder betaald via zijn energieleverancier EAN meter huur geld aan de betrokken netbeheerder,  hiertegenover staat normaal 24h/24h 7d/7d onbeperkt toegangs recht mi,  fout zegt de De huidige RvME: tgv GDPR (je zou kunnen anderen hun meterstand noteren) plus daar de waterverzachter van de gemeenschap in hetzelfde lokaal staat weigeren wij anderen een eigen sleutel,  indien echter niemand van deze 5 beschikbaar is,  dienen sommige bewoners een dubbele interventie te betalen als bv de electricien technieker komt om bv een verplichte verliesstroom differentieel privatief (in dit gemeenschappelijk kelder lokaal) te plaatsen en niet binnen geraakt,  graag uw deskundig advies aub,  dank bij voorbaat,  mede eigenaar

lebragard Vraag beantwoord november 11, 2022

De electriciteits tellers + hoofdschakelaar + hoofdzekering van de 50 privatieve kavels staan in een gemeenschappelijk kelder lokaal waar enkel 5 personen …….

Een gemeenschappelijk lokaal is in “principe” vrij toegankelijk. Noch de syndicus noch de raad beslist daar anders over . Beslissingen wordt genomen tijdens een (B)AV.

Indien de algemene vergadering daar een rechtsgeldig besluit heeft over genomen , so be it , maar die beslissing dient niet het maatschappelijk belang , men is nu afhankelijk van de “sleutelmannen” en het lokaal is niet vrij toegankelijk.

Wat kan u doen, indien er geen AV beslissing voorligt : vraag een sleutel cfr. uw recht om dat gemeenschappelijk lokaal vrij te kunnen betreden. (cfr. uw statuten van het gebouw)

Heeft de AV daar anders over beslist en sleutelmannen aangeduid , dien dan een nieuw agendapunt in voor de volgende AV : evaluatie vrije toegang gemeenschappelijk lokaal…..

Beslist de AV dat enkel de sleutelmannen toegang krijgen …..stem tegen en laat deze bizarre AV beslissing vernietigen/aanpassen door de vrederechter.

lebragard Vraag beantwoord november 11, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link