Syndicus-eigenaar?

Word je eigen syndicus

366 keren bekekenSyndicussyndicus om niet

Mag ik als eigenaar van 1 appartement van 3 appartementen met 3 eigenaars aan de Vrederechter vragen één eigenaar van de 3 eigenaars als syndicus aan te stellen? Moet de eigenaar die zich tegen deze aanstelling verzet die dan aanvaarden?

lebragard Vraag beantwoord oktober 11, 2023

11h39, 

Vragen staat vrij, rechter beslist souverein,…

RRR Vraag beantwoord oktober 11, 2023

Rechtbank is een escalatie procedure, probeer eerst notulen geschreven te hebben van een av of bav aub?

RRR Vraag beantwoord oktober 11, 2023

Hoe is de wuotiteit verdeling aub? 50 % +1 volstaat normaliter aanstelling syndicus 

RRR Vraag beantwoord oktober 11, 2023

de minderheid dewelke zich verzet tegen een met voldoende meerderheidsquorum genomen beslissing dient nominatief met quorum vermelding genotuleerd en beschikt over 4 maand bij de burgerlijke nabijheidsrechter beroep aan te tekenen 

lebragard Posted new comment oktober 11, 2023

RRR = RPR zelfde IP adres !

Zonder syndicus ?

art.3.87 §2

……..

Bij gebreke van een syndicus kan de raad van mede-eigendom of, bij gebreke daarvan, de voorzitter van de laatste algemene vergadering of, bij gebreke daarvan, één of meer mede-eigenaars die ten minste een vijfde van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten, de algemene vergadering bijeenroepen teneinde een syndicus aan te wijzen.

Ook kan elke mede-eigenaar bij de vrederechter een verzoek indienen voor de aanstelling van een nieuwe syndicus. De rechter zal dan onderzoeken of het verzoek gegrond is of niet. U kan iemand voordragen als kandidaat syndicus , de kans is reëel dat de vrederechter uw vraag inwilligt .

De benoeming van een syndicus is pas voltrokken wanneer hij zijn opdracht aanvaard heeft. Deze aanvaarding blijkt steeds uit de ondertekening van een overeenkomst tussen syndicus en VME.

https://www.jalo.be/wie-kan-syndicus-worden-hoe-wordt-deze-aangesteld/#:~:text=Elke%20mede%2Deigenaar%20kan%20bij,hij%20zijn%20opdracht%20aanvaard%20heeft.

lebragard Vraag beantwoord oktober 11, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This