Stemming Agendapunt?

Word je eigen syndicus

1.24K keren bekekenAlgemene Vergadering

Op de AV van 10 oktober 2014 heb ik een aantal vragen op de agenda laten zetten. 1) Vraag over het doel en de samenstelling van de raad van mede eigendom . 2) Vraag over de rekeningscommisaris . 3) Vraag over de goedkeuring en opvolging van herstellingswerken dak parkeergarage . De meeste aanwezigen op de AV snappen eigenlijk niet waarover het gaat en volgen de leidster (sindicus) Anderen die het wel snappen durven hun mening niet zeggen en zijn altijd akkoord om de vrede niet te verstoren , een bende meelopers dus .

Op de AV in oktober 2013 werd zogezegd een stemming gehouden betreffende uit te voeren werken .De sindycus beweerde dat dit officieel goedgekeurd was . Ik was de mening toegedaan dat dit niet zo was . Bij de afrekening van semester 1 2014 werd door de sindicus de totale som van deze werken aangerekend .Na heel wat gesprekken en mails werd ik uiteindelijk wandelen gestuurd .

Op de AV van oktober 2014 de antwoorden op deze vragen . 1) De sindicus zit in de raad van mede eigendom en dat blijft zo (niet wettelijk ) 2) Een mede eigenaar staat in voor het onderhoud en buiten zetten van huisvuil (is daarvoor betaald 150 € per maand !! is dit geen belangenvermenging ? 3) Na 3 maal de vraag gesteld aan de sindicus of de offerte betr. de herstellingswerken goedgekeurd zijn in 2013 is haar reactie de volgende Wil de AV de offerte nogmaals goedkeuren ? Iedereen behalve ik stemt voor !!! Nogmaals is hier totaal misplaatst want het was in 2013 niet goedgekeurd . Mijn mening is dat deze stemming geen agendapunt was en dus niet wettelijk was .

Nog 1 vraag ? Advocaat kosten (tot  op heden meer dan 32000 €) is dat normaal dat de verdeling van deze in 10000 sten berekend wordt ?

Met dank,  JP Swalens

1) De syndicus mag niet zetelen in de raad van mede-eigendom (die trouwens ook enkel uit mede-eigenaars mag bestaan). U legt hiervoor best klacht neer bij het BIV.
2) Dit is een punt wat gestemd moet worden op de AV. Hiervoor is het best dat de mede-eigenaar die het huisvuil plaatst niet meestemt (inderdaad omwille van belangenvermenging). Echter, als de stemming hiervoor positief is kan er niks nog tegen ingebracht worden.
3) U kunt nagaan aan de hand van de notulen wat er in het verleden effectief gestemd werd mbt opdracht voor werken. Als het punt niet op de agenda stond (kan aangetoond worden aan de hand van de ontvangen uitnodiging of het punt op de agenda stond) of de stemming niet het vereiste quorum behaalde dan is er effectief een probleem. Wat u dan best kunt doen is naar een advocaat stappen en hierover een procedure inleiden en/of klacht neerleggen bij het BIV.
4) De manier waarop de kosten verdeeld worden is afhankelijk van wat er in de basisakte staat (dit is afhankelijk van gebouw tot gebouw). De kans is volgens mij echter groot dat de kosten inderdaad gewoon over alle mede-eigenaars.

mvg,
Jessie

Ik sta achter uw antwoord bij 3), ” Wat u dan best kunt doen is naar een advocaat stappen en hierover een procedure inleiden en/of klacht neerleggen bij het BIV.”,

maar voor een analoog probleem waarbij de syndicus weigerde een beslissing van de A.V. uit te voeren luidde het antwoord van het BIV: de syndicus maakt geen deontologische fout, u moet daarvoor voor de vrederechter een procedure inleiden.

Bedenking: ik dacht dat een syndicus ALTIJD moest uitvoeren wat de A.V. beslist had.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This