secretaris der AV,is dit verplicht de syndicus?

Word je eigen syndicus

148 keren bekekenAlgemene Vergadering

beste. het syndicus contract dat voorligt stelt dat de syndicus de secretaris is. Uit art 3.87 §10 zou men kunnen afleiden dat de secretaris wordt aangewezen bij het begin van de AV en dat dit niet verplicht de syndicus is. Wel stelt de syndicus de notulen op en verdeelt deze. Wat is dan de taak van de “secretaris -niet-?syndicus”

Dank bij voorbaat voor uw antwoord.

Poiu Vraag beantwoord maart 13, 2023

Het komt de mede eigenaars en enkel en alleen hen toe om verenigd in de AV bij aanvang bewust te kiezen :

– Een eigen secretaris , een ietofwat ervaren mede eigenaar

Dit is niet noodzakelijkerwijs een afbreuk aan de Syndicus dewelke zijn ambt als specialist deskundige kan blijven uitoefenen

– dit delegeren naar de Syndicus

(wordt meestal uit gemakzucht gedaan) klaag dan achteraf wel niet over uw syndicus aub!?

Apptmnt Vraag beantwoord maart 12, 2023

De taak van de de secretaris is de notulen correct opmaken.

Best tevens een”bureau” installeren voor allerlei praktische dingen zoals o.a. maar niet enkel en alleen stemmentelling en berekening om voorzitter en secretaris en syndicus maximaal te ontlasten

Apptmnt Vraag beantwoord maart 12, 2023

Naast de wettelijke verplichte notulen (copy paste van de agendapunten AV uitnodiging aanvullen met stem resultaat) is het tevens zeer nuttig een verslag (facultatief wel uiterst zinvol, bijkomende uitleg, duiding, argumenten pro contra,…) op te maken en onmiddellijk als bijlage bij de notulen voegen op einde vergadering zelf best om auteur polemieken achteraf te voorkomen aub?

Apptmnt Vraag beantwoord maart 12, 2023

De evolutie van de wetgeving indachtig : oprichting bijkomend controle orgaan in de functie van rekencommissaris zou het best wel eens kunnen dat de wetgever uitsluit, verbied dat de syndicus de functie van secretaris waarneemt en het verplicht een mede eigenaar of externe hoort te zijn,…!

Apptmnt Vraag beantwoord maart 12, 2023

KISS , “keep it simple” en niet zoals iets van “de evolutie van de wetgeving indachtig…!!”

De wet mede eigendom is duidelijk. De secretaris wordt aangewezen/aangeduid.

(Lees ook uw statuten en RIO na mbt. de secretaris , stemopnemers en diens meer….)

Het syndicuscontract/VME bepaalt anders….maar de dwingende wetgeving is bepalend en haalt die bepaling in het syndicuscontract onderuit…..maar blijft dat de syndicus de notulen van de AV beslissingen opstelt.

§ 10. De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen hebben gestemd of zich hebben onthouden.
Deze notulen worden aan het einde van de zitting en na lezing ondertekend door de voorzitter van de algemene vergadering, door de bij de opening van de zitting aangewezen secretaris en door alle op dat ogenblik nog aanwezige mede-eigenaars of hun lasthebbers.

Praktisch en meest haalbaar is dat de bediende van de syndicus fungeert als secretaris , heeft de ervaring en de middelen om de notulen voor te bereiden en aan te vullen tijdens de AV met een kort en bondig verslag. (notulen EN verslag !)

Belangrijker is dat de notulen waarheidsgetrouw opgesteld worden vandaar mijn advies NA elk agendapunt….laat de secretaris voorlezen wat en hoe dit verwoord is en genotuleerd wordt , zodat men gepast opmerkingen kan geven en kan corrigeren .

( notulen = proces verbaal van de algemene vergadering)

lebragard Posted new comment maart 13, 2023

ook gelezen met een vonnis vrederechter :

Terwijl de voorzitter van de algemene vergadering onder geen enkel beding de syndicus mag zijn, geldt deze onverenigbaarheid niet voor de secretaris.
De algemene vergadering kan met gewone meerderheid van stemmen beslissen om de syndicus aan te duiden als secretaris. In de praktijk komt dit vaak voor. Evenmin is vereist dat de syndicus ook mede-eigenaar zou zijn.
Het feit dat geen secretaris werd aangesteld, zal in de praktijk immers nooit een impact hebben op het verloop van de vergadering, zodat deze onregelmatigheid in principe niet kan leiden tot een nietigverklaring van de besluitvorming.

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This