RME samenstellen

Word je eigen syndicus

133 keren bekekenAlgemene Vergadering

Ik zou heel graag een antwoord hebben op de volgende vraag maar blijkbaar weet er dit niemand:

Als er nu 7 kandidaten zich opgeven als RME-lid: hoe wordt er daarover gestemd?
Bij onze vorige syndic was dit als volgt: als je vb. 375 quotiteiten hebt en je 5 leden aankruist dan komen er onder die 5 leden telkens 375 quotiteiten te staan en de andere krijgen geen quotiteiten toebedeeld.
Al de quotiteiten van iedere kandidaat worden dan opgeteld en dan heeft men er 5 aangesteld, diegene met het meeste quotiteiten.
Als je dus wilt dat er maar 2 meetellen moest je er dan ook maar 2 aankruisen, waardoor de anderen geen quotiteiten krijgen.

Hoe moet die stemming eigenlijk verlopen?
In een stemming spreken ze ook over 50+1 maar hier is dit dan toch niet van toepassing.

Er zijn in totaal 40.000 quotiteiten: of moet ieder lid die verkozen wordt dan ook 20.001 stemmen hebben
Kan er dit iemand uitleggen

+ het aantal: nl. tot hoeveel leden er aanvaard worden is bij ons ook niet bepaald: best laten opnemen in het RIO?

Nu doet men volgens mij wat men wel …

lebragard Vraag beantwoord november 11, 2022

En als er niet voldoende kandidaten zijn of bij voldoende kandidaten willen de eigenaars dat er iemand niet in de raad zetelt?

Dan is dit zo , het is de AV die daarover beslist….en bij gebrek aan kandidaten …kan alsnog (elke) een mede-eigenaar zich kandidaat stellen en beroep doen op een vrederechter !

lebragard Vraag beantwoord november 11, 2022
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link