rechtszaak bouwgebreken

Word je eigen syndicus

610 keren bekekenAlgemene Vergadering

Wij hebben een rechtszaak lopen voor bouwgebreken en gaven als VME een mandaat aan een advocaat.

Wij worden van niets op de hoogte gebracht als VME.
De RME en de syndic zaten ondertussen wel samen met de advocaat en weten dus alles.
Wij als VME weten nog steeds van niets.
De VME zou maar over 3 weken op de AV geïnformeerd worden (dit is de eigenaars onder druk zetten opdat ze snel iets zouden beslissen terwijl het een spel onder één hoedje is)
Bovendien denk ik toch te weten dat de RME niet mag samen zitten met de advocaat omdat zij daartoe geen mandaat van de VME kregen en dat de advocaat enkel mag samenzitten met de syndic, die gans de VME dan moet informeren. De RME heeft niet meer rechten dan de VME.

De advocaat besprak er de procedure en het verder verloop van de procedure.
Het is echter de VME die beslist over het verdere verloop en niet de RME want zij hebben geen beslissingsbevoegdheid.

RM Vraag beantwoord november 18, 2022

 want een rechtszaak bouwgebreken kan “grillige” vormen aannemen.

Dit gezegd zijnde omvat alles. Ik kan in deze geen nuttig advies geven, ken de gegevens en omstandigheden niet. Wel zeg ik u de VME is en blijft verantwoordelijk ….en dat gegeven zegt meer dan voldoende , als individueel lid van die VME kan u weinig doen….het is immers de VME die beslist maw. niet cavalier seul spelen maar tous ensemble….

Indien er geen compromis uit de bus komt tss bouwheer en VME en de aangespannen procedure niet zonder voorwerp komt, zal het in de rechtszaal beslecht worden met door de rechter “aangeduide deskundigen” , expertises tegen expertise en ga zo maar verder want de rechter zal niet zonder onafhankelijk advies willen/kunnen vonnissen.

lebragard Vraag beantwoord november 18, 2022
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This